Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

27.11.2015 | Zemřel prof. MUDr. Jiří Štefan

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve středu 25. listopadu 2015 zemřel ve věku 83 let dlouholetý přednosta Ústavu soudního lékařství FNKV a 3. LF UK pan prof. MUDr. Jiří Štefan, DrSc.

Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 4. prosince 2015 ve 12:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Pan prof. Štefan se významným způsobem zasadil nejen o rozvoj oboru soudního lékařství, ale zásadním způsobem přispěl k dobrému jménu vinohradské nemocnice.

Čest jeho památce!

***

Bohatý profesní život prof. MUDr. Jiřího Štefana, DrSc.

Lékařské studium začal v roce 1950 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, odkud v roce 1953 přestoupil na hygienickou větev Lékařské fakulty Karlovy university v Praze, kterou ukončil v roce 1956. Po promoci v roce 1956 nastoupil u profesora E. Knoblocha jako vědecký aspirant na Ústavu soudního lékařství a po jeho smrti v roce 1957 byl přijat jako odborný asistent.

V roce 1965 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Mozkový edém u úrazů hlavy a u popálení“. V roce 1986 obhájil doktorskou disertační práci na téma „Protilátky proti srdečnímu svalu u srdečních onemocnění“. V roce 1986 byl jmenován docentem pro obor soudního lékařství a v roce 1989 profesorem soudního lékařství.

Podílel se na řešení několika fakultních a resortních výzkumných úkolů. Pro grantovou agenturu Ministerstva zdravotnictví řešil v letech 1996 až 2001 problematiku difusního exonálního poranění při úrazech hlavy. Vydal několik učebních textů pro posluchače lékařské fakulty a v roce 2005 spolu s JUDr. J. Machem monografii „Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi“. V roce 2012 vydal se spolupracovníky knihu „Soudní lékařství a jeho moderní trendy“. Publikoval celkem 90 prací v našich i zahraničních časopisech.

Pan prof. Štefan byl soudním znalcem z oboru zdravotnictví pro odvětví soudní lékařství. Za dobu své znalečné činnosti pro potřeby policie, státních zástupců a soudů vypracoval přes 3000 znaleckých posudků především u různých druhů násilné smrti.

V letech 1986 – 2002 byl přednostou Ústavu soudního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na 3. lékařské fakultě byl předsedou komise pro vypracování fakultních znaleckých posudků při podezření z nesprávné diagnostické a léčebné činnosti pracovníků ve zdravotnictví. Do současné doby přednášel v magisterském studiu vybrané kapitoly ze soudního lékařství a v bakalářském studiu zdravotnické právo. Byl členem Soudně lékařské společnosti JEP a dopisujícím členem redakční rady „Kriminalistického sborníku“.

***

Parte ke stažení zde: http://www.fnkv.cz/soubory/193/parte_stefan.pdf

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV