Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

18.09.2020 | ZÁKAZ NÁVŠTĚV VE FNKV

V návaznosti na aktuální vývoj epidemie COVID - 19 v Praze a Středočeském kraji se vedení FNKV rozhodlo přistoupit k zákazu návštěv v naší fakultní nemocnici.

Opatření se týká standardních oddělení i jednotek intenzivní péče. Opatření se netýká pacientů v terminálním stadiu onemocnění.

Návštěvy u dětských pacientů jsou řešeny individuálně po dohodě s vedením příslušné kliniky (v době ÚPS vedoucím lékařem služby). V jednotlivých případech hodných zřetele může přednosta nebo primář (v době ÚPS vedoucí lékař služby) povolit návštěvu s přihlédnutím na zdravotní stav pacienta i příbuzných, za následujících podmínek:

1) návštěva nevykazuje známky nemoci COVID – 19 nebo akutní respirační infekce
2) návštěva je poučena o dodržování hygieny rukou
3) návštěva používá ochranné pomůcky (návštěvnický jednorázový plášť, ústenka zakrývající nos i ústa)
4) aktuálně změřená TT je pod 37,0 st. C
5) návštěva řádně vyplní „Čestné prohlášení COVID – 19“

Přítomnost otce nebo jedné osoby blízké u porodu je povoleno za podmínek, kdy otec nebo doprovod:

1) nejeví známky nemoci COVID – 19 nebo akutní respirační infekce. Ošetřujícímu personálu porodního sálu přísluší rozhodnutí o případném vyloučení osoby z porodního sálu
2) je poučen o dodržování hygieny rukou
3) používá v prostorech porodního sálu ochranné pomůcky (návštěvnický jednorázový plášť, ústenka zakrývající nos i ústa)
4) aktuálně změřená TT je pod 37,0 st. C
5) řádně vyplní „Čestné prohlášení COVID – 19“

Zmíněná preventivní opatření nabývají účinnosti od 19.9.2020 do odvolání v návaznosti na aktuální vývoj epidemické situace.

Praha 18.9.2020     Prof. MUDr. Petr Arenberger DrSc., MBA, FCMA – ředitel FNKV

Aktuální informace

18.09.2020 | ZÁKAZ NÁVŠTĚV VE FNKV

V návaznosti na aktuální vývoj epidemie COVID - 19 v Praze a Středočeském kraji se vedení FNKV rozhodlo přistoupit k zákazu návštěv v naší fakultní nemocnici. Opatření se tý...

14.09.2020 | Odběrová místa COVID-19 ve FNKV

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jsou dvě odběrová místa COVID-19. Z ul. Šrobárova je odběrové místo COVID-19 Drive In, které je určeno pouze pro vyšetření z autom...
Copyright © 2010 - 2020 FNKV