Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

02.11.2021 | Zákaz návštěv ve FNKV

V návaznosti na aktuální vývoj epidemie COVID - 19 v Praze a Středočeském kraji se vedení FNKV rozhodlo přistoupit k zákazu návštěv v naší fakultní nemocnici.

Opatření se týká standardních oddělení i jednotek intenzivní péče.

Opatření se netýká:

 • Návštěv pacientů v terminálním stadiu onemocnění.
 • Návštěv nezletilých pacientů
 • Návštěv pacientů s omezenou svéprávností
 • Přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení

V jednotlivých případech hodných zřetele může přednosta nebo primář (v době ÚPS vedoucí lékař služby) povolit návštěvu pacienta s přihlédnutím na zdravotní stav pacienta.

Návštěvy hospitalizovaných osob (nebo přítomnost třetí osoby u porodu) spadajících do výjimek jsou umožněny pouze osobám, které:

 1. Mají negativní COVID-triáž (provedenou na klinice při vstupu) a současně
 2. Splňují kritéria systému „ONT“ (očkování-nemoc-test) obdobně, jako to stanoví Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR „Omezení maloobchodního prodeje, obchodu a služeb“ ze dne 22.10.2021 Č. j.: MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, tedy:
  • Mají dokončené očkování proti Covid-19, nebo
  • prodělaly onemocnění Covid-19 před nejvýše 180 dny, nebo
  • mají platný negativní test na SARS-CoV-2 (platnost antigenního testu je 24 hodin, platnost RT-PCR testu je 72 hodin)

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za následujících podmínek:

 • návštěva je poučena o dodržování hygieny rukou,
 • návštěva používá ochranné pomůcky (návštěvnický jednorázový plášť, respirátor (min.třídy FFP2),
 • návštěva se zdržuje v blízkosti navštěvovaného pacienta a minimalizuje svůj kontakt s jinými osobami.

Počet osob vykonávajících návštěvy u jednoho pacienta a na jednom lůžkovém oddělení může být operativně regulován z důvodů epidemiologických i provozních.

Zmíněná preventivní opatření nabývají účinnosti od 3.11.2021 do odvolání v návaznosti na aktuální vývoj epidemické situace.

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV