Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

06.01.2023 | Volba prezidenta republiky 2023

Informace k volbě prezidenta republiky 

  • Volba prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční

dne 13. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod.
dne 14. ledna 2023 /sobota/   od 08.00 do 14.00 hod.

  • Volební komise navštíví s přenosnou volební schránkou hospitalizované pacienty 
  • Voliči obdrží hlasovací lístky v den voleb od volební komise
  • Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den I. kola volby prezidenta (tj. 14. ledna 2023) dosáhl věku 18 let. 

Ve FNKV je oprávněn volit hospitalizovaný pacienti který:

  • je do podělí 9. ledna 2023 do 10.00 hodin zapsáni na zvláštní seznam voličů
  • má voličský průkaz – voličský průkaz se po volbě odevzdává volební komisi
  • má hlášený trvalý pobyt na území volebního okrsku 10005
  • má nařízenou karanténu či izolací z důvodu onemocnění Covid-19 a nejpozději do čtvrtka 12. ledna 2023 do 20.00 hodin požádá telefonicky krajský úřad o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
  • každý volič musí mít průkaz totožnosti a státní občanství České republiky

Aktuální informace

17.05.2024 | Zajištění voleb do evropského parlamentu ve FNKV

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o za...

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení
Copyright © 2010 - 2024 FNKV