Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

18.06.2015 | Trpíte ušní šelestí? Zúčastněte se klinického výzkumu

Co to je tinitus?

Tinitus je ušní šelest (lidově řečeno „hučení v uších“) označující sluchové vjemy, pro které neexistuje zvukový zdroj v zevním okolí. Jedná se o psychicky náročné onemocnění, které se, mimo jiné, může vyznačovat i depresemi a nespavostí. Pro vznik tinitu může existovat celá řada příčin. Od ušních zánětů až po úraz v oblasti hlavy a krku. Pro léčbu však dosud neexistuje spolehlivá metoda.

 

 

Kdo se může zúčastnit klinického výzkumu?

Osoba starší 18 let a mladší 75 let, trpící tinitem v důsledku poranění silným hlukem, tlakem, protržením ušního bunínku, operace středního ucha nebo zánětu středního ucha, a u které se tinitus objevil během posledních třech měsíců.

Než se budete moci klinického hodnocení zúčastnit, zkoušející lékař provede prověřovací testy a léčebné úkony, aby zjistil, zda jste způsobilí k účasti. Účastníci, u nichž tinitus trvá déle než 3 měsíce nebo jehož příčinou byly jiné důvody, než poranění silným hlukem, tlakem, protržení ušního bubínku, operace středního ucha nebo zánět středního ucha, se této studie nemohou zúčastnit.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí před zahájením účasti podstoupit těhotenský test. Během klinického hodnocení budou muset rovněž používat spolehlivou metodu kontroly početí. Těhotné nebo kojící ženy se studie nemohou účastnit.

 

KDE JE MOŽNÉ SE DO PROJEKTU PŘIHLÁSIT?

OTORINOLARINGOLOGICKÁ (ORL) KLINIKA

3. LF A FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Šrobárova 50, 100 34  Praha 10

pavilon „C“ - mapa areálu nemocnice: http://www.fnkv.cz/mapa.php

Email: ales.hahn@fnkv.cz

Telefon: 267 16 3171, 267 16 2347

O předmětu klinické studie

Toto klinické hodnocení bude zkoumat účinnost přípravku AM-101 v léčbě akutního tinitu vnitřního ucha. Rovněž budou zaznamenávány i další údaje o bezpečnosti a snášenlivosti při užívání přípravku AM-101.

Studie bude prováděna v souladu s celosvětově platnými směrnicemi. Dodržování těchto směrnic bude přísně sledováno kontrolními úřady a etickými komisemi. Tato pravidla rovněž obvykle vyžadují, aby bylo v rámci studie provedeno srovnání se standardní léčbou nebo placebem.

Hodnocený přípravek (AM-101 nebo placebo) bude účastníkům studie podán injekcí do středního ucha, a to třikrát v průběhu pěti dnů, vždy po podání lokálního anestetika. Odtud se pak účinná látka dostane do vnitřního ucha. Výkon je prováděn ambulantně. Po podání následuje fáze klidu, po níž se účastníci mohou vrátit domů. Následně je zkoušející lékař požádá, aby se dostavili na několik kontrolních návštěv.

doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., Mgr. Lukáš Matýsek

Na fotografii: doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., přednosta Otorinolaringologické kliniky 3. LF a FNKV, vedoucí projektu klinické studie

Aktuální informace

17.05.2024 | Zajištění voleb do evropského parlamentu ve FNKV

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o za...

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení
Copyright © 2010 - 2024 FNKV