Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

07.10.2019 | Traumacentrum ve vinohradské nemocnici

Ve čtvrtek 3.10. navštívil naši nemocnici předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš. Spolu s ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, panem ředitelem prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA a panem děkanem prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc. se věnovali tématu pražského zdravotnictví a projektu "TRAUMACENTRUM". Všichni zúčastnění se shodli, že nový pavilon je velmi žádoucí.  Ať už z hlediska zvýšení komfortu pacienta, zefektivnění péče, či zjednodušení logistiky a s tím spojenými úsporami.

Níže oficiální tisková zpráva.

Premiér Andrej Babiš a ministr Adam Vojtěch podpořili vznik nového traumacentra ve vinohradské nemocnici

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petrem Arenbergerem představili plánovaný projekt výstavby nového traumacentra v areálu vinohradské nemocnice. 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je dnes největším traumacentrem v ČR a jeho současný stav vyžaduje významnou investici do nové budovy. Projekt na její výstavbu je již několik let připravený. "Stav současného traumacentra je naprosto nevyhovující. Pacienti přivezeni vrtulníkem, který přistává na provizorním místě, jsou na několikrát převáženi sanitou mezi pavilony. Místní tomu říkají "vinohradské kolečko". Takže projekt nového traumacentra je zde mimořádně potřebný. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má skvělé lékaře, poskytuje špičkovou péči, ale v hrozných budovách. To chceme změnit, proto budeme hledat možnosti financování tohoto projektu," uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Vinohradská nemocnice pokrývá přibližně 1,5 milionů obyvatel pražských obvodů a blízkých spádových území středních Čech a má zkušenost s péčí o pacienty s polytraumaty, zejména zkušenosti odborných pracovišť Kliniky popálenin a kardiocentra pro oblast Čech. 

"Nové traumacentrum ve vinohradské nemocnici dává ohromnou logiku. Když se podíváme na statistiky, tak Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má téměř 5 tisíc hospitalizací s polytrauamty ročně, což je více než 20 % případů ze všech pražských kapacit. Celkově na tuto nemocnici spadá oblast s 1,5 milionem obyvatel. Má také jeden z největších příjmů od zdravotnické záchranné služby, takže je velmi zatížena. Přitom tomu ale dnes její infrastruktura zcela neodpovídá. Takže se rozhodně jedná o klíčový projekt pro fungování zdravotnictví na území hl. m. Prahy a přilehlých částí středních Čech a já jej velice podporuji," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Kapacity potřebné pro provoz nového objektu budou přesunuty ze stávajících pracovišť a nepředpokládá se zvýšení počtu lůžek a operačních sálů, ani navýšení personálních kapacit nemocnice. Prostřednictvím přesunu stávajících pracovišť dojde k centralizaci péče a efektivnější logistice procesů.

"Nemocnice má špičkové týmy lékařů, takže by traumacentrum okamžitě po dostavbě mohlo začít naplno fungovat. Projekt je připraven, tvořil ho velký tým odborníků, kteří za ním plně stojí. Máme i stavební povolení. Nyní tedy budeme řešit zdroje financování. Uděláme Královské Vinohrady opět královské," dodal ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. 

Fotogalerie - ZDE

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV