Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

08.01.2019 | Tisková zpráva Klinika plastické chirurgie

Letošní Silvestr byl jeden z nejhorších za posledních 20 let. Počet a závažnost poranění rukou, které byly způsobeny petardami a římskými svícemi z běžné nabídky obchodů, byla mimořádná.

Během několika hodin byly ošetřeny desítky pacientů s těžkými poraněními rukou, z toho 12 pacientů bylo hospitalizováno a urgentně operováno. Tři z pacientů byli chlapci ve věku 13 a 17 let, kteří téměř přišli o svoji dominantní ruku vlivem výbuchu, následky zranění si i přesto ponesou do života. Došlo k úplnému vyčerpání lůžkových kapacit dospělé a dětské jednotky intenzivní péče. Od večera 31.12.2018 do odpoledne 1.1.2019 se nepřetržitě operovalo, aby došlo k záchraně každé části, každého prstu z devastovaných rukou.

Aktuální stav pacientů je nejistý, je nutné vyčkat několik dní, neboť nejde jen o traumatické amputace a devastaci měkkých tkání, ale zároveň jsou úrazy kombinovány tepelným a střelným poraněním a teprve v čase se ukáže, kolik tkání se podaří zachránit.

Klinika plastické chirurgie disponuje největším oddělením dětské plastické chirurgie, které kromě vrozených vývojových vad, jako jsou rozštěpy, vrozené vady rukou, boltců, obličeje, řeší akutní úrazy v oblasti rukou a obličeje.

Klinika plastické chirurgie je pracoviště s nejvyšší akreditací,  jehož Centrum chirurgie a mikrochirurgie ruky poskytuje péči pro oblast celých Čech. Díky mikrochirurgii je tak možné přišít zpět a zachránit amputované prsty a ruce, ošetřit ty nejzávažnější poranění.

Ideálním řešením úrazů, a to především rukou a obličeje, je okamžité kontaktování a následné ošetření úrazů na Klinice plastické chirurgie, zvláště pokud jde o děti. Po několika hodinách či dnech, již často nelze provést okamžitou rekonstrukci chybějícího rtu, nosu, boltce, neboť dojde k otoku a často k infekčním komplikacím. Jde o týmovou práci, vynikající spolupráce s Rychlou záchrannou službou hl. města Prahy a Středočeského kraje, umožňuje okamžité specializované ošetření těch nejtěžších úrazů ruky a obličeje.

V době Silvestra se u dětí ošetřují nejčastěji poranění způsobené výbuchy petard, které devastují ruce a obličej. V průběhu roku bývají příčinou ošetření pokousání psem na obličeji a traumaty způsobené tržné a řezné rány na rukou, spojené s poraněním šlach a nervů.

Výsledky a úspěšnost operačních výkonů společně s rozsahem poskytované péče řadí Kliniku plastické chirurgie FNKV mezi přední špičková pracoviště ve světě.

doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Přednosta
Klinika plastické chirurgie
3. lékařské fakulty University Karlovy 
FN Královské Vinohrady
100 34  Praha 10
+420 26716 3030
plastsec@fnkv.cz

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV