Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

01.11.2023 | Smuteční oznámení

Přinášíme smutnou zprávu - 31. října zemřel doc. MUDr. Michael Urban – urolog, který spojil svůj pracovní život s Vinohradskou nemocnicí na neuvěřitelných 57 let!  

Začal za studií jako sanitář na Chirurgické klinice prof. Poláka, kam po promoci nastoupil. Po té se stal prvním spolupracovníkem prof. MUDr. Jana B. Martinka, CSc, zakladatele urologického ordinariátu (1968) a od roku 1985 samostatného urologického oddělení. 

V roce 1991 byl pověřen založením Urologické kliniky FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, kde jako přednosta pracoval do přelomu let 2009/10 a v aktivní práci pokračoval i po té v seniorní pozici.

Mimo to zastával pozici náměstka ředitelky FNKV Zuzany Roithové, byl členem senátu 3. LF  i senátu Univerzity Karlovy, proděkanem 3. LF UK v kolegiu děkana Michala Anděla a také členem Vědecké rady 3. LF UK.

Pracovně se rozloučil při svých 80 narozeninách v lednu 2022.

Ještě na počátku léta tohoto roku jsme prožili radostné setkání při příležitosti vydání jeho monografie jako hlavního autora „Chronická pánevní bolest" – 200 stran multioborového zpracování tohoto tématu. 

V době jeho vedení byly obhájeny 4 habilitace, 7 PhD, řada grantů a rozvojových projektů. 

Především však na Michaela myslíme jako na stěží napodobitelného virtuózního chirurga, navíc s mimořádnou rozhodovací schopností medicínskou. A také jako na přátelského člověka ochotného kdykoliv a komukoliv pomoci. 

Medicína sama, pacienti, život kliniky její i kolektiv byly - i při jeho mnoha aktivitách - vždy a jednoznačně na prvním místě. 

Michaeli, za vše s velkým poděkováním a s vděčností! 
Requiescat in pace 

doc. MUDr. Robert Grill, PhD., MHA
MUDr. Jan Votava, MBA

Aktuální informace

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení

05.12.2023 | Návštěva Mikuláše ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

V úterý v odpoledních hodinách se v areálu FNKV objevilo několik Mikulášů s čertem i andělem, aby navštívili nejen děti na dětském oddělení Kliniky popáleninové...
Copyright © 2010 - 2024 FNKV