Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

18.11.2015 | PROZATIMNÍ VEDENÍ ZASTAVUJE EKONOMICKÝ PROPAD VINOHRADSKÉ NEMOCNICE

Na konci července 2015 postavil ministr zdravotnictví do čela Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) MUDr. Andreu Vrbovskou, MBA, které se podařilo za necelé čtyři měsíce zastavit ekonomický propad tohoto, pro Prahu a střední Čechy, klíčového zdravotnického zařízení.

MUDr. Vrbovská v minulosti prokázala své schopnosti krizové manažerky, protože jako ředitelka Nemocnice Na Bulovce s úspěchem řešila obdobné problémy. Systémová opatření, jež se zavázala při svém nástupu implementovat, přináší pozitivní výsledky. Můžeme proto konstatovat, že se ekonomický propad začíná zpomalovat. O tom vypovídají výsledky hospodaření - viz tabulka níže.

Vybraná data z výkazu zisku a ztráty za rok 2015

Ukazatel

červenec

srpen

září

říjen

Kumulovaný výsledek hospodaření

-80 298 575,51

-79 849 996,53

-120 974 245,03

- 90 466 532,27

Výsledek hospodaření za kalendářní měsíc

-26 539 308,81

+448 578,98

- 41 124 248,50

+30 507 712,76

Názorným příkladem zaváděných systémových ekonomických změn je oblast léků. Tyto se začaly nakupovat prostřednictvím tzv. elektronických aukcí. Aktuálně jich bylo realizováno 35, z toho 25 bylo ukončeno. Celková úspora oproti minulému období činí 26,1 %. Upozorňujeme na fakt, že k 1. 9. 2015 FN Královské Vinohrady neprovedla jedinou elektronickou aukci, či jiný druh výběrového řízení při pořizování léků a spotřebního zdravotnického materiálu (SZM). Ve srovnání s Nemocnicí Na Bulovce byly nákupní ceny v této oblasti v neprospěch vinohradské nemocnice až o 23 %.

Pod vedením MUDr. Andrey Vrbovské, tj. za necelé 4 měsíce, bylo u ostatních komodit, jako jsou například zdravotnické přístroje, PC, stavební práce a nejrůznější služby, vypsáno již 18 výběrových řízení (bez elektronických aukcí), které zvýší hospodárnost, efektivitu a budou snižovat celkovou ztrátu hospodaření.

Mgr. Lukáš Matýsek, tiskový mluvčí FNKV

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV