Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

01.04.2022 | Prof. Toušek novým přednostou Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) MUDr. Jan Votava, MBA., a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., dne 1. dubna 2022 společně uvedli do funkce nově jmenovaného přednostu Kardiologické kliniky prof. MUDr. Petra Touška, PhD., FESC. Profesor Toušek v průběhu svého působení na klinice absolvoval i dvě dlouhodobé zahraniční stáže v Mnichově (zaměřenou primárně na výzkum) a v Toulouse (zaměřenou primárně na klinickou medicínu). V posledních letech působil jako zástupce přednosty kliniky pro pregraduální výuku a jako vedoucí lékař Divize intervenční kardiologie. Profesor Toušek představuje vyváženou osobnost, spojující v sobě skvělého lékaře, vědce i pedagoga.

Současně ředitel FNKV poděkoval dosavadnímu přednostovi profesoru Widimskému za 21 let jeho práce v této pozici. Profesor Widimský Kardiologickou kliniku založil v roce 2001 spojením tří kardiologických oddělení: největšího z bývalé II.interní kliniky a dvou menších – z bývalé I. interní kliniky a z bývalé nemocnice MV ČR Na Míčánkách. Od svého vzniku 1.8.2001 byla klinika největším lůžkovým kardiologickým zařízením v České republice (měla 100 lůžek, z toho 30 lůžek na jednotkách intenzivní péče). V roce 2008 byla klinika americkým kardiologickým časopisem Circulation vybrána mezi nejlepší evropská kardiologická pracoviště („centers of excellence“). Profesor Widimský zůstává nadále vedoucím lékařem Kardiocentra FNKV a 3. LF UK. Kardiocentrum po odborné stránce koordinuje a zastřešuje Kardiologickou a Kardiochirurgickou kliniku a je součástí národní sítě komplexních kardiovaskulárních center akreditovaných MZ ČR.

Ředitel na závěr popřál oběma jmenovaným v jejich vedoucích funkcích mnoho dalších úspěchů. Předání jmenovacího dekretu profesoru Touškovi proběhlo před kolektivem lékařů a sester kliniky ve velmi přátelské atmosféře. Vrchní sestra kliniky Bc. Blanka Radjenovičová předala prof. Widimskému společný dárek pracovníků kliniky.

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV