Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

17.03.2016 | PŘISPÍVÁME K LEPŠÍ INFORMOVANOSTI PACIENTŮ S RAKOVINOU TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 proběhla ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) tisková konference, jejímž cílem bylo představit v rámci celoevropské kampaně „Březen – měsíc osvěty o kolorektálním karcinomu“ nově vzniklý  profesionální poradenský portál Poradtese.info pro pacienty s kolorektálním karcinomem (rakovina tlustého střeva a konečníku) a jejich rodinné příslušníky.

Každou minutu se v Evropě tři lidé dozví diagnózu „kolorektální karcinom“. Vytíženost ošetřujících lékařů a zdravotních sester se neustále zvyšuje, tím se úměrně snižuje čas potřebný pro komplexní péči o pacienta. Proto vznikl v Česku zatím jedinečný projekt s názvem Poraďte se, který nabízí několik způsobů, jak se dopátrat odpovědí na otázky z oblasti odborné medicínské či sociálně – právní. Pacienti a jejich blízcí mohou využít emailové či telefonické poradny, popřípadě i osobní konzultace. Vše potřebné se dozví na webových stránkách projektu www.poradtese.info.

Odborníci z FNKV, Nemocnice na Bulovce a neziskové organizace Amelie jsou v projektu Poraďte se připraveni zkonzultovat průběh onkologické léčby, její vedlejší účinky a poradit, na co má pacient a jeho rodinní příslušníci nárok v sociálním systému.

Projekt představila doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., přednostka Radiodiagnostické a onkologické kliniky FNKV a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která je odbornou garantkou lékařské části projektu a Mgr. Šárka Slavíková, sociální pracovnice a koordinátorka Centra Amélie, nestátní neziskové organizace, jež odborně garantuje část sociálního poradenství projektu. Projekt přišla podpořit paní Jana Ptáčková se životní zkušeností pacientky a zakladatelka pražského spolku stomiků.

Na fotografii: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., přednostka Radiodiagnostické a onkologické kliniky FNKV a 3. LF UK

Více fotografií na https://www.facebook.com/vinohradska.nemocnice

Foto: Jan Juračka 

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV