Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

18.04.2019 | Prestižní setkání odborníků na léčbu dětských popálenin poprvé v Praze

O jakou odbornou akci se jedná?

Poprvé v historii KPM se v Praze koná prestižní mezinárodní odborná akce zaměřená na léčbu popálenin, resp. popálených dětí. ECPB čili European Club for Pediatric Burns je mezinárodní společenství odborníků na léčbu dětských popálenin s 20 letou tradicí.ECPB je nezisková organizace, která si dala jako hlavní úkol propojovat různé odbornosti, v různých státech světa se zájmem o léčbu dětských popálenin. Klub vznikl z iniciativy popáleninového centra v Curychu, před více než 20 lety a každoročně pořádá jednu významnou odbornou akci - workshop anebo kongres. V květnu v Praze organizuje KPM workshop pod hlavičkou Odborné společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP.

Jaká budou hlavní témata?

Záměrně jsme vybrali několik velmi „žhavých témat“. První a klíčové téma je hromadné neštěstí spojené s velkým množstvím popálených dětí. Téma je to velmi smutné, na druhé straně velmi zajímavé a naléhavé. Během workshopu budeme teoreticky simulovat havárii  autobusu, který převáží děti do Alp na dálnici D4 v blízkosti hranic. Kolegové budou v jednotlivých skupinách pracovat na tématech jako je primární zajištění, transport, triáž, ale i mezinárodní kooperace. Dalším klíčovým tématem budou moderní technologie, které nám stále více a více pomáhají v léčbě našich pacientů. Mluvit budeme o umělé kůži, laserech, nanovláknech. Součástí workshopu bude i diskuse k etickým otázkám a prevenci úrazu u dětí.

Kde se akce bude konat?

Vybrali jsme prostor Pražské křižovatky. Prostor s nádherným geniem loci a bohatou historií. Rádi bychom představili Pražskou křižovatku nejen jako historické, kulturní centrum Prahy, ale i místo kde se křižují cesty vzdělanosti a pokroku. Naším cílem je i ukázat, jaká medicína se dělá na KPM FNKV a 3. LF UK a že i my máme světu co ukázat.

Máte nějaké speciální bloky přednášek nebo novinky, které byste rádi ve workshopu ukázali?

Za prvé bychom rádi prezentovali některé naše vědecké projekty jako je např. funkcionalizme nanovláken a jejich použití u infikovaných ran, na kterém spolupracujeme s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a Technickou Universitou v Liberci. Myslím, že právě workshop ECPB bude ideální příležitostí navázat další kontakty a prohloubit spolupráci, kterou naše pracoviště úspěšně rozvíjí např. s Universitou v Zurychu nebo Schriners Hospital v Galvestonu v USA.

Za druhé jsme se snažili program oživit některými novými prezentačními formáty. Např. tzv. 22. 5. 2019 challenge, kdy bude 5 významných přednášejících z celého světa prezentovat ve 22 snímcích, které jsou nastaveny časovačem každý na 22 sekund své hlavní představy o léčbě dětských popálenin. Nebo tzv. www night (what, went,wrong) - tři významní řečníci prezentují ostatním své profesionální neúspěchy, ze kterých se poučili a které nám všem mohou pomoci vyvarovat se podobných chyb. Součástí workshopu bude i představení naší práce v neziskovém sektoru v rámci spolku Bolíto, jenž dlouhodobě podporuje naše dětské pacienty a ukázky práce naší významné české fotografky paní Štukové, která se pomoci popáleným pacientům dlouhodobě věnuje

Kdo se bude workshopu účastnit, máte nějaké zajímavé hosty?

Jsme příjemně překvapeni, že se nám podařilo do Prahy přilákat velmi zajímavé osobnosti z celého světa. Např. prof. Moiemena z Birminghamu, současného presidenta ISBI (International Society of Burn Injury), prof. Donelana z Harvardu, prof. Fishe z Toronta, kolegy z partnerského pracoviště v Zurychu a mnoho dalších specialistů opravdu z celého světa. Velmi zajímavým hostem bude i dr. Habib Quasim, který založil oddělení dětských popálenin v Kábulu a který byl oceněn v roce 2018 prestižní Zora Janžekovič prize. Kolega Quasim bude hostem naší lékařské fakulty, kde bude mít přednášku v rámci bloku válečné chirurgie dne 20. 5. 2019. Všichni jste zváni.

Na otázky odpovídal:
MUDr. Robert Zajíček, PhD.
přednosta Kliniky popáleninové medicíny

Pozvánka - ZDE

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV