Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

19.05.2015 | Poděkování MUDr. Jana Šturmy za Jarní konferenci a 10. Traumatologický den

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych poděkoval organizátorům a účastníkům Jarní konference nelékařských zdravotnických pracovníků a 10. Traumatologického dne. Obě tyto akce proběhly minulý týden a významným způsobem přispěly k dobrému jménu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), a to jak v řadách odborníků, tak i u širší veřejnosti.

Práce sester a lékařů je ve vinohradské nemocnici náročnější a těžší než v jiných zdravotnických zařízeních. Tato skutečnost je zapříčiněna zejména tím, že z hlediska traumatologie a popáleninové medicíny jsme největším poskytovatelem zdravotní péče v České republice. Navíc poskytujeme běžnou základní péči typu okresní nemocnice pro přilehlé pražské městské části. Nejen trauma příjem, ale i příjem interních klinik je často za hranicemi svých kapacit.

Výkon sesterské profese je krásné, ale velmi náročné povolání. Sestřičky se musí neustále vzdělávat, zlepšovat organizaci práce a lidsky přistupovat k pacientům. I když je v naší nemocnici zaměstnání sester charakteristické náročným pracovním tempem a s tím spojeným duševním vypětím, odvádějí vinohradské sestry vynikající práci, jsou zodpovědné, zdravě sebevědomé a mají chuť se stále vzdělávat. Proto jim chci na tomto místě obzvláště poděkovat.

Pevně věřím, že jedním z výsledků uskutečněných konferencí bude zvýšený zájem o práci v naší nemocnici, jež má své přednosti a vysokou prestiž. Proto musím poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoli dílem, ať už organizačně nebo svou účastí, na úspěšném průběhu Jarní konference a 10. Traumatologického dne. Jmenovitě pak paní Mgr. Janě Matušinské a Mgr. Ivaně Trnkové z Kliniky anesteziologie a resuscitace a panu Doc. MUDr. Františku Vyhnánkovi, CSc., vedoucímu lékaři Traumatologického centra FNKV.

Děkuji.

MUDr. Jan Šturma, CSc., pověřen řízením FNKV

 

Fotografie z Jarní konference naleznete zde: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-108.html?news=1006&locale=cz

Fotografie z 10. Traumatologického kongresu naleznete zde: http://novek.rajce.idnes.cz/X._Trauma_den/

Aktuální informace

07.12.2021 | Ocenění Česká hlava míří do Kardiocentra FNKV

Ocenění Česká hlava za nejlepší patenty a objevy českých vědců v letošním roce byla vyhlášena na slavnostním galavečeru 5.12.2021. Za výzkum prevence cévní mozkové příhody u p...

23.11.2021 | Možnosti odběrů na COVID-19 ve FNKV

Testování na COVID-19 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady LZE POUZE NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY zde Telefonicky ani osobně se objednat nelze. Pokud v systému nenajdete volné m...
Copyright © 2010 - 2021 FNKV