Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

19.05.2015 | Poděkování MUDr. Jana Šturmy za Jarní konferenci a 10. Traumatologický den

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych poděkoval organizátorům a účastníkům Jarní konference nelékařských zdravotnických pracovníků a 10. Traumatologického dne. Obě tyto akce proběhly minulý týden a významným způsobem přispěly k dobrému jménu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), a to jak v řadách odborníků, tak i u širší veřejnosti.

Práce sester a lékařů je ve vinohradské nemocnici náročnější a těžší než v jiných zdravotnických zařízeních. Tato skutečnost je zapříčiněna zejména tím, že z hlediska traumatologie a popáleninové medicíny jsme největším poskytovatelem zdravotní péče v České republice. Navíc poskytujeme běžnou základní péči typu okresní nemocnice pro přilehlé pražské městské části. Nejen trauma příjem, ale i příjem interních klinik je často za hranicemi svých kapacit.

Výkon sesterské profese je krásné, ale velmi náročné povolání. Sestřičky se musí neustále vzdělávat, zlepšovat organizaci práce a lidsky přistupovat k pacientům. I když je v naší nemocnici zaměstnání sester charakteristické náročným pracovním tempem a s tím spojeným duševním vypětím, odvádějí vinohradské sestry vynikající práci, jsou zodpovědné, zdravě sebevědomé a mají chuť se stále vzdělávat. Proto jim chci na tomto místě obzvláště poděkovat.

Pevně věřím, že jedním z výsledků uskutečněných konferencí bude zvýšený zájem o práci v naší nemocnici, jež má své přednosti a vysokou prestiž. Proto musím poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoli dílem, ať už organizačně nebo svou účastí, na úspěšném průběhu Jarní konference a 10. Traumatologického dne. Jmenovitě pak paní Mgr. Janě Matušinské a Mgr. Ivaně Trnkové z Kliniky anesteziologie a resuscitace a panu Doc. MUDr. Františku Vyhnánkovi, CSc., vedoucímu lékaři Traumatologického centra FNKV.

Děkuji.

MUDr. Jan Šturma, CSc., pověřen řízením FNKV

 

Fotografie z Jarní konference naleznete zde: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-108.html?news=1006&locale=cz

Fotografie z 10. Traumatologického kongresu naleznete zde: http://novek.rajce.idnes.cz/X._Trauma_den/

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV