Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

09.01.2020 | Oznámení o úmrtí prof. MUDr. Zdeňky Vernerové, CSc.

Prof. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. byla jednou z předních osobností oboru patologie v České republice. Pro své široké znalosti byla uznávána v obci patologů jako mimořádně vzdělaný odborník v oblasti diagnostické patologie, kterou ovládala v celém rozsahu, stejně tak jako vynikající přednášející na odborných konferencích a na kurzech postgraduálního vzdělávání. K jejím specializacím patřily zejména nefropatologie, gynekopatologie a patologie krvetvorby. V těchto oblastech rovněž poskytovala konzultační činnost s širším přesahem do klinické medicíny. Prof. Vernerová  dlouhodobě působila na Universitě Karlově jako významný zkušený pedagog oboru patologie, kterou učila v celém rozsahu s příslovečným zaujetím. Podstatnou měrou se organizačně podílela na změnách systému výuky oboru patologie na 3. LF. Významnou byla i její činnost v oblasti postgraduálního vzdělávání. Byla členkou oborové rady Biologie a patologie buňky DSP lékařských fakult v Praze a oborové rady Patologie LF UK v Plzni. Prof. Vernerová se dlouhodobě věnovala i vědecké činnosti s rozsáhlou publikační aktivitou. Mimo jiné působila řadu let i jako vědecký pracovník Centra pro experimentální medicínu IKEM Praha. V prof. MUDr. Zdeňce Vernerové, CSc. ztrácí česká medicína jednu z předních osobností oboru patologie. Zdracíme však i skvělého člověka. Čest její památce.. (parte - k nahlédnutí - ZDE).

prof. MUDr. Petr Arengerger , DrSc, MBA, FCMA, ředitel FNKV
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., za Ústav patologie

Aktuální informace

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení

05.12.2023 | Návštěva Mikuláše ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

V úterý v odpoledních hodinách se v areálu FNKV objevilo několik Mikulášů s čertem i andělem, aby navštívili nejen děti na dětském oddělení Kliniky popáleninové...
Copyright © 2010 - 2024 FNKV