Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Aktuality

27.06.2014 | Otevřený dopis ředitelů nemocnic senátorovi a řediteli Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Zdeňku Schwarzovi

Vyzýváme senátora a ředitele Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, aby zastavil zneužívání pacientů k osobní sebereprezentaci v médiích před podzimními volbami. My, níže podepsaní ředitelé pražských nemocnic, ujišťujeme pacienty, že záchrana života či zdraví každého člověka je pro každého lékaře, tedy i pro lékaře pražských nemocnic, naprostou prioritou. Proto žádáme pana Zdeňka Schwarze, aby zastavil bezohledné zneužívání strachu obyvatel hlavního města Prahy a aby se přestal mediálně zviditelňovat za pomoci jejich zastrašování informacemi o nepravdivém nedostatku kvalitní akutní péče v Praze.

Situace dle našeho názoru překročila veškeré únosné meze při zkreslené medializaci případu pacienta se srdečními problémy z úterý na středu tohoto týdne. Záchranná služba ve své zprávě zcela zavádějícím způsobem informovala o tom, že pacienta ohlášeného výzvou ve 22:28 předali na kardiocentrum Nemocnice na Vinohradech v 0:23. Bohužel záměrně neinformovala o tom, že tento pacient byl v nejbližší nemocnici, tedy Na Bulovce, telefonicky avizován ve 22:59 a již ve 23:16 lékařkou na ambulanci přijat a ošetřen. Až následně, a to ve 23:43, byl transportován na pro něj vhodnější specializované pracoviště kardiocentra FN Královské Vinohrady, kam přijel v 0:10. Lékařská zpráva Nemocnice Na Bulovce jasně dokazuje, že informace, kterou médiím poskytla mluvčí záchranné služby Jiřina Ernestová, byly záměrně neúplné a zkreslující. Jde o následující médii využitý citát mluvčí Záchranné služby Jiřiny Ernestové: „Během poslední noci vyjížděly naše posádky k šesti pacientům s příznaky cévní mozkové příhody a u poloviny z nich bylo předání do specializované péče problém. Velmi dlouho záchranáři s pacientem čekali, dispečerky musely avizovat pacienta v několika nemocnicích a někteří pacienti byli nakonec předáni až do třetí nebo čtvrté nemocnice v pořadí, v průměru po hodině, hodině a půl.“

Toto vyjádření Záchranné služby se totiž odkazuje pouze na administrativně, na papíře podepsané, převzetí pacienta. O opravdu provedeném ošetření pacienta a jemu poskytnuté zdravotní péči, úmyslně nehovoří. To lze jednoznačně považovat za záměrnou dezinformaci. Podobným způsobem by šly komentovat i ostatní uvedené případy podle ZZS „problematických“ předání pacientů a jejich časové prodlevy při předávání.

Z následných aktivních mediálních vystoupení pana senátora a ředitele ZZS dovozujeme, že pan Zdeněk Schwarz zneužívá svého pracovního postavení k osobnímu mediálnímu zviditelnění. Situace je o to vážnější, že pan senátor a ředitel ZZS Zdeněk Schwarz otevřeně přiznal, že jeho funkce senátora mu znemožňuje plnohodnotně zastávat i místo ředitele Zdravotnické záchranné služby v Praze, když na ministrem svolanou schůzku na Ministerstvu zdravotnictví k takto závažnému tématu se nemohl dostavit, protože jak sám uvedl, „byl v Senátu“.

Jsme přesvědčeni, že tento postup senátora a ředitele Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy je v komplexu nepřijatelný.

Proto žádáme senátora a ředitele ZZS hl. m. Prahy Zdeňka Schwarze, aby:

1) přestal zneužívat strašení obyvatel hlavního města ve své předvolební kampani,

2) zvážil jakoukoli politickou angažovanost anebo setrvání ve funkci ředitele ZZS, protože sám říká, že jedna pozice zabraňuje plnohodnotně se věnovat druhé!

V Praze dne 27. 6. 2014

MUDr. Marek Zeman, MBA, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, Thomayerova Nemocnice

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Aleš Herman, Ph.D., Institut klinické a experimentální medicíny

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Michal Šetlík, Nemocnice Na Homolce

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice

MUDr. Ivana Doležalová, MBA, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Aktuální informace

17.06.2019 | Den hygieny rukou 2019

Každým rokem si připomínáme Světový den hygieny rukou 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO), která se snaží upozornit na důležitost mytí rukou jako p...

17.06.2019 | Světový den bez tabáku

Při příležitosti Světového dne bez tabáku, který každoročně vyhlašuje dne 31.5. Světová zdravotnická organizace jako součást kampaně proti kouření, které dnes v ČR představ...
Copyright © 2010 - 2019 FNKV