Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

04.11.2015 | Otevřený dopis generálnímu řediteli České televize

Vážený pane generální řediteli,

velmi důrazně se ohrazujeme proti anotaci  dílu Pět zrození z cyklu Český žurnál, který Česká televize připravila do premiérového vysílání dne 12. listopadu na ČT2 a který režírovala paní Erika Hníková. Tuto anotaci naleznete rovněž v příloze č. 1 tohoto dopisu.

Přestože jsme velmi ochotně podali pomocnou ruku při natáčení tohoto publicistického útvaru celému filmovému štábu, nadstandardním způsobem a v dobré víře jsme mu umožnili zachytit situace v porodnici Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to v průběhu mnoha natáčecích dní, výsledkem jsou naprosto dehonestující informace. Informace jsou dehonestující nejen vůči celé nemocnici, ale zejména vůči zaměstnancům porodnice a jejich obtížné a obětavé práci. Zaměstnanci ve svém každodenním úsilí vycházejí maximálně vstříc budoucím maminkám a jejich doprovodu s jediným cílem, a tím je bezproblémový průběh porodu a následný pobyt maminky s dítětem na oddělení šestinedělí.

Každý den z naší porodnice odcházejí domů šťastné maminky se svými zdravými dětmi, kterým je v prvních dnech svého života také odpovídajícím způsobem poskytnuta špičková lékařská péče, aby se předešlo případným zdravotním komplikacím v budoucnosti. Veškerá práce na porodním sále a také poporodní péče odpovídá nejvyšším standardům vysoce civilizovaných zemí a nejpřísnějším standardům medicíny 21. století. I díky tomu porodnictví v naší zemi patří k pilířům českého zdravotnictví a v tomto oboru se také řadíme ke světové špičce.

Z hlediska časné novorozenecké úmrtnosti se české porodnictví řadí nejen v evropském, ale i celosvětovém srovnání k dlouhodobě nejlépe hodnoceným zemím. Tento parametr reflektuje právě období do 7 dnů po porodu, včetně bezprostřední poporodní fáze. Snaha zpochybnit tyto mimořádně pozitivní a doložitelné výsledky poškozuje nejenom tento obor, ale celé české zdravotnictví a renomé naší země v zahraničí.   

Kvalitně a zodpovědně působit v oblasti porodnictví patří k nejnáročnějším medicínským aktivitám a to klade obrovské nároky na erudovanost, kompetentnost a empatii lékařského týmu porodnického oddělení. Bohužel, stejný přístup ke své profesi nepředvedl tým filmařů v čele s režisérkou Erikou Hníkovou při tvorbě a prezentaci dílu Pět zrození na stránkách České televize a také ani produkční společnost Hypermarket Film s.r.o., jež do dnešního dne nevypořádala své závazky plynoucí ze smlouvy vůči vinohradské nemocnici.

Nikomu nebereme právo na jeho názor a svobodu vyjádření, ale považujeme za nepřijatelné a zcela v rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, Kodexem České televize a funkcí České televize jako placené veřejnoprávní služby, aby tato svoboda slova byla zneužívána k propagaci jednostranných a alternativních směrů a souběžně k dehonestování postupů, které se opírají o odborná stanoviska nejen českých oborových svazů, ale především přinášejí prokazatelné úspěchy v současné medicíně.

Anotace k dílu Pět zrození byla očividně napsána se zlým úmyslem poškodit dobré jméno nejen naší porodnice, ale i naší nemocnice a vytváří naprosto falešný a lživý dojem, že chemicky poškozujeme maminky, separujeme a na zdraví poškozujeme novorozeňata či ignorujeme doprovod otce. Anotace účelově lže a to naprosto nehorázným a bezohledným způsobem, jen v zájmu prosazování menšinových alternativních názorů a bezskrupulózního zviditelňování autorů.  

V souladu s veřejnoprávní funkcí České televize je zcela nepřijatelné, aby byl tento dehonestující závěr vůči naší nemocnici přebírán a prezentován Českou televizí jako jediný správný pohled na problematiku, které autorský tým publicistů nejen nerozumí, ale ani se jí nesnaží pochopit. Jen se pokouší do svého, předem vytyčeného prostoru, zasadit zmanipulované reálie. Tím také Česká televize porušuje svá nepřekročitelná pravidla, jako je vyváženost a objektivita, dává-li prostor a podporuje vznik tvorby, která se nejen dopouští lží při zpracovávání samotného tématu, ale která lže i vůči svým vlastním principům, když uvádí, že cyklus Český žurnál je polemický a osobní pohled režisérů, v překvapivých souvislostech a filmově vytříbeným jazykem.

Po přečtení anotace je víc než zřejmé, že polemika je žánr, který tvůrci zcela ignorují, překvapivé souvislosti nacházejí pouze oni sami, jakožto lidé neznalí oboru, nikoliv budoucí maminky či otcové, kteří jsou se vším obeznámeni. Je-li publicistický pořad natáčen a následně posprodukčně zpracován stejně vytříbeným jazykem jako samotná anotace k němu, půjde o 51 minut arogantního, dehonestujícího a propagandistického vysílání. V žádném případě nejde o příspěvek do bouřlivé diskuse kolem podoby a formy českého porodnictví, na což se autoři odvolávají, nýbrž o nekritický a ryze účelový subjektivní pohled ignorující znalost skutečných dat a skutečných potřeb maminek, novorozenců a otců.

S pozdravem

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA v.r., ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Anotace k dokumentu Pět zrození

Příloha č. 2: Žádost Lenky N. Stárkové, zástupkyně Hypermarket Film, s.r.o., o dodatek k uzavřené smlouvě včetně popisu záměrů publicistů

Příloha č. 3: Bezprostřední reakce MUDr. Barbory Kubešové na zveřejněnou anotaci, k níž se připojili svým podpisem další zaměstnanci Gynekologicko-porodnické kliniky

Příloha č. 1 ke stažení zde: http://www.fnkv.cz/soubory/193/priloha1.pdf

Příloha č. 2 ke stažení zde: http://www.fnkv.cz/soubory/193/priloha2.pdf

Příloha č. 3 ke stažení zde: http://www.fnkv.cz/soubory/193/priloha3.pdf

 

Na vědomí:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada České televize

Milan Fridrich, ředitel programu České televize

Jan Maxa, ředitel vývoje pořadů a programových formátů České televize

Vít Kolář, výkonný ředitel komunikace a vnějších vztahů České televize

Petr Kubica, kreativní producent České televize

Veronika Slámová, producentka České televize 

Aktuální informace

14.07.2023 | VYJÁDŘENÍ K NEPRAVDIVÝM TRVZENÍM O POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady podala dne 7. července 2023 k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu š...

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV