Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

22.11.2018 | Nový postup při implantaci kardiostimulátorů

III. interní - kardiologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

a 3. LF UK používá nový postup při implantaci kardiostimulátorů

Stimulace převodního systému dokáže zabránit rozvoji srdeční slabosti u pacientů s pomalou srdeční frekvencí a implantovaným kardiostimulátorem.

Trvalá kardiostimulace je zavedenou metodou léčby pacientů se zpomalenou srdeční činností již po několik desetiletí. Implantace kardiostimulátoru dokáže zlepšit kvalitu i délku života nemocných s bradyarytmií. Jsou mezi nimi, ale i jedinci, kteří na trvalou kardiostimulaci reagují zhoršením výkonnosti předtím normálně fungujícího srdečního svalu. U nich se pak může rozvinout srdeční slabost, která je omezuje v běžných činnostech.

V současné době bohužel nedokážeme předem přesně určit, u kterého pacienta bude mít trvalá kardiostimulace tento negativní efekt. V literatuře se uvádí, že k tomu dojde u 5 až 20% pacientů s kardiostimulátorem s elektrodou uloženou v pravé srdeční komoře. Vyskytuje se více u starších pacientů a její výskyt je tím častější, čím víc stimulace srdečních komor pacient potřebuje. Stimulace pravé srdeční komory je totiž pro lidské tělo nepřirozená a srdeční stah, který je jejím podrážděním vyvolán, vede k prodloužené době aktivace srdečních komor. To vede k poklesu množství vypuzené krve a v dlouhodobém horizontu pak u některých pacientů k rozvoji srdeční slabosti.

V posledních letech se do zájmu odborné veřejnosti dostává „nový“ způsob stimulace srdečních komor, a tou je stimulace z oblasti Hisova svazku. Při tomto způsobu implantace kardiostimulátoru, je myokard komor aktivován elektrodou v převodním systému. Jeho podrážděním dojde k rychlé aktivaci obou srdečních oddílů, podobně jako u zdravého srdce. Tím se množství vypuzené krve nijak nezmenšuje a ke zhoršení srdeční výkonnosti nedochází.

Výkon samotný je z velké míry podobný klasické implantaci kardiostimulačního systému. Rozdílem je pouze použití jiného typu stimulační elektrody se speciálním zavaděčem a nutnost rozšířeného snímání EKG během operačního zákroku. Pooperační sledování probíhá obdobným způsobem jako u nemocných s klasickým kardiostimulátorem.

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady se touto metodou implantace zabýváme již od roku 2016 a do současnosti jsme takto v rámci výzkumného projektu již ošetřili několik desítek pacientů. Vzhledem k pozitivním výsledkům klinických studií ze zahraničních pracovišť, které prokázaly příznivý efekt stimulace Hisova svazku na potíže a přežívání nemocných, se dá v blízké době očekávat rozšíření této metody i do běžné klinické praxe.

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV