Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Aktuality

04.11.2014 | Nový objev může pomoci s diagnostikou Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, které zejména u seniorů způsobuje postupnou demenci. Počet nemocných stále vzrůstá a do roku 2050 by po celém světě mohl vzrůst až čtyřnásobně, pokud nebude nalezena účinná prevence a léčba. Nemoc je zatím nevyléčitelná, ale dá se zpomalit její průběh. Léky jsou nejúčinnější v raných stadiích nemoci, důležitá je proto včasná detekce choroby. Tým lékaře Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví / Psychiatrického centra Praha ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Univerzitou Karlovou 1. lékařskou fakultou se ve svém výzkumu zabýval autoimunitní složkou Alzheimerovy nemoci. Nové poznatky by mohly mít zásadní vliv právě při včasné detekci nebo dokonce hledání léku Alzheimerovy nemoci.

Neprobádané protilátky

Při Alzheimerově nemoci se do mozku ukládají dvě hlavní špatně svinuté nebo poškozené bílkoviny. Jsou to beta-amyloid a tau protein, které v této poškozené formě zanáší mozek a tím jej ničí. Tau protein a další bílkovina neurofilamenta tvoří kostru nervové buňky. Pokud je poškozena, nervová buňka se může rozpadnout. 

Ve světě proběhly pokusy s očkováním proti beta-amyloidu a přinesly výsledky u myší ve smyslu „vyčištění“ mozku od těchto nánosů. U lidí bohužel očkování nemělo léčebný účinek, který by zlepšoval projevy demence nebo alespoň zastavil jejich rozvoj. Kromě toho očkování u několika pacientů způsobilo vedlejší účinky.

Český vědecký tým se proto rozhodl zaměřit na tau protein a neurofilamenta. Vědci sice bohužel neměli dostatečné prostředky a zázemí k tomu začít s výzkumem a realizací očkování, ale pustili se do zjišťování rozdílů v imunologické situaci. Ke zkoumání si vybrali čtyři skupiny starších lidí – zdravé seniory, seniory se zánětlivými nemocemi nervové soustavy, pacienty s Alzheimerovou nemocí a pacienty s jinými formami demence. Celkem zkoumali 80 dobrovolníků po dobu 5 let. A došli k zajímavému a zřejmě velmi důležitému zjištění.

Světové prvenství

Celkové množství protilátek proti tau proteinu a neurofilamentům v krvi i mozkomíšním moku celkově bylo u zdravých pacientů vyššího věku a pacientů s Alzheimerovou chorobou zhruba stejné. Vědci se však zaměřili na určitou část těchto protilátek, a to množství protilátek přímo lokálně vytvořených v blízkosti nervové soustavy. A zjistili, že toto množství je u pacientů s Alzheimerovou chorobou významně vyšší než u ostatních osob. Zvýšené protilátky by mohly souviset se zvýšenými nánosy špatně svinutých bílkovin nebo rozpadem nervových buněk, a tedy jejich páteřních bílkovin tau proteinu a neurofilament.

Vědci navíc objevili jednu klíčovou skutečnost. Dalo by se očekávat, že podobná imunologická reakce nastane i u pacientů s jinými formami demence, že se tělo bude bránit protilátkami na zvýšenou hladinu tau proteinu a neurofilament z rozpadlých buněk stejně jako v případě Alzheimerovy nemoci. Jenže tomu tak nebylo. Dokonce ani u Creuzfeldtovy-Jacobovy nemoci, lidské varianty nemoci šílených krav. U této nemoci rozpad buněk probíhá rychleji, prudce se zvyšuje množství bílkovin tau proteinu a neurofilament v mozkomíšním moku, přesto však nebyly protilátky proti nim zvýšené. Dosud nikdo na světě přitom tuto skutečnost nepopsal.

„Zdá se tedy, že tyto lokálně zvýšené protilátky jsou relativně specifické právě pro Alzheimerovu nemoc,“ uvedl docent Bartoš. Tato zjištění by tak mohla sehrát výraznou úlohu ve včasné diagnostice Alzheimerovy nemoci. V Laboratoři biochemie a patofyziologie mozku Národního ústavu duševního zdraví plánuje doc. Bartoš s týmem biochemiků ověřit tyto povzbudivé poznatky. Bude zařazeno větší množství dalších pacientů, s nemocí v časnějším stadiu. Jejich séra a mozkomíšní moky budou vyšetřeny vylepšenými biochemickými metodami. Vědci ze Slovenska navíc nyní začínají zkoušet proti tau proteinu očkovat.

Hledají se dobrovolníci do neuropsychologického výzkumu zdravého stárnutí        

Klinická část AD Centra* působící ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady hledá dobrovolníky za účelem tvorby českých norem neuropsychologických testů. V tuto chvíli jsou konkrétně potřeba  zdraví muži nad 50 let a zdravé osoby obou pohlaví nad 85 let. Výzkum bere v potaz i sociekonomický status a vzdělání. Trvalý nedostatek je zejména dobrovolníků s nižším vzděláním. Zájemci musí užívat český jazyk jako svůj mateřský a musí být neurologicky i psychicky zdrávi. Současně nesmí mít pocit porušené paměti. Vyšetření lze podstoupit ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a trvá zhruba 1-2 hodiny. Je možné se objednat na telefonu 267 162 344 se záznamníkem nebo na e-mail adcentrum12@gmail.com.

 

*AD Centrum je seskupení osob se zájmem o výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy demence (AD) a dalších neurodegenerativních onemocnění mozku. Vzniklo v roce 2005 propojením dlouholetého základního výzkumu v Psychiatrickém centru Praha s klinickou částí na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Aktuální informace

17.06.2019 | Den hygieny rukou 2019

Každým rokem si připomínáme Světový den hygieny rukou 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO), která se snaží upozornit na důležitost mytí rukou jako p...

17.06.2019 | Světový den bez tabáku

Při příležitosti Světového dne bez tabáku, který každoročně vyhlašuje dne 31.5. Světová zdravotnická organizace jako součást kampaně proti kouření, které dnes v ČR představ...
Copyright © 2010 - 2019 FNKV