Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

30.11.2023 | Nekrolog MUDr. Čeřovská

Vážené kolegyně, vážení kolegové

se skutečným smutkem oznamujeme, že dne 24. listopadu 2023 ve věku 82 let zemřela naše dlouholetá kolegyně, paní primářka MUDr. Eliška Čeřovská.

Velmi obtížně lze najít výstižná slova, která vyjadřují vzpomínku a památku tak, aby nezněla formálně. Všichni pracovníci Kliniky dětí a dorostu, kteří po dlouhá desetiletí svojí prací společně psali kroniku kliniky, ztrácejí nejen kolegyni, ale i přítelkyni a dobrého člověka.

Generace dětských pacientů a jejich rodičů ztrácejí citlivou, vysoce erudovanou a spolehlivou lékařku, s mimořádně laskavým přístupem k dětem a vstřícného člověka.

Profesní dráha paní doktorky je dlouhá. Po absolvování Fakulty dětského lékařství začínala praktickou kariéru na dětském oddělení nemocnice ve Dvoře Králové. Převážnou dobu pracovního života však působila na Dětské klinice Vinohradské nemocnice, kam nastoupila 1.12.1970. Po dlouhou řadu let pracovala jako sekundární lékař na odděleních, pečujících o pacienty ve všech věkových kategorií, od novorozenců po dospívající.

Kromě obecné pediatrie, pro kterou složila atestační zkoušky I. a II. stupně, si vybrala specializaci dětské kardiologie. V roce 1985 byla pověřena funkcí ordináře – dětského kardiologa. Za období pracovních 31 let prošly její péčí stovky spokojených dětských kardiologických pacientů.

V listopadu 1990 byla paní doktorka díky své odborné erudici, spolehlivosti, organizačním schopnostem a nekonfliktnímu, ale profesionálnímu charakteru jmenována primářkou dětské kliniky. V této funkci setrvala až do roku 2006. Pod jejím vedením pracovali desítky zaměstnanců v klidném a spolehlivém provozu ke spokojenosti všech zúčastněných i hospitalizovaných dětí a jejich rodičů.

Výjimečná vzájemná věrnost mezi paní doktorkou a dětskou klinikou trvala celých 51 let. Pracovní rozloučení s klinikou a nemocnicí je datováno na 31.12. 2021.

Paní primářka byla svým vystupováním a jednáním nenápadná, bez ambicí prosazovat vlastní zájmy, přesto byla nepřehlédnutelná. Usilovnost, moudrost, pečlivost, snaha v každé situaci dokončit práci a splnit všechna zadání, přímost v osobních vztazích, laskavost a pochopení z ní učinily skutečnou osobnost.

Naše rozloučení je pouze jedna závěrečná věta po dlouhém dialogu společných roků, během kterých byla paní primářka neodmyslitelnou součástí a oporou pro všechny zaměstnance kliniky. Proto chápeme rozloučení jako oslavu jejího života, nikoliv slzy a bolest. Až překlenou první dny a týdny smutku, budeme na paní primářku Čeřovskou vzpomínat s úsměvem tak, jak by si to jistě přála.

Aktuální informace

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení

05.12.2023 | Návštěva Mikuláše ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

V úterý v odpoledních hodinách se v areálu FNKV objevilo několik Mikulášů s čertem i andělem, aby navštívili nejen děti na dětském oddělení Kliniky popáleninové...
Copyright © 2010 - 2024 FNKV