Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

16.06.2020 | Nekrolog doc. Vyhnánek

Dne 15.6.2020 zemřel doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Narodil se 27. 11. 1944 v Praze. Od promoce na lékařské fakultě v roce 1968 celý život zasvětil chirurgii. Svoji chirurgickou dráhu začal v roce 1969 na chirurgickém oddělení Nemocnice ve Slaném. V roce 1972 nastoupil na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a stal se žákem významného českého chirurga - prof. Poláka. V pozdějších letech byl vyhledávaným vinohradským chirurgem nejen pro svoji chirurgickou zručnost, ale i pro rozsáhlé medicínské znalosti a obdivuhodně laskavý přístup ke všem pacientům. Po celý profesní život uváděl nové, moderní postupy v chirurgii do své každodenní praxe. Byl známý svým širokým mezioborovým rozhledem, proto se stal jedním ze zakladatelů a propagátorů perioperační výživy v chirurgii a oboru Úrazová chirurgie. V rámci „své nemocnice a své fakulty“ příkladně zastával funkce přednosty Traumacentra FNKV, funkci vedoucího katedry chirurgických oborů 3. LF UK a zástupce přednosty pro vědeckou činnost.

Dlouhodobě byl členem výborů mnoha českých i zahraničních profesních organizací (Česká chirurgická společnost, České společnosti úrazové chirurgie, Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče a dalších).

Po celou svoji profesní kariéru své znalosti nezištně předával studentům 3. LF UK i mladším kolegům na klinice, ale i v rámci postgraduálních doškolovacích kurzů. Jeho poctivý, důsledný a profesionální přístup byl odměněn láskou pacientů a uznáním odborného světa. Za svoji práci byl odměněn mnoho oceněními. K těm nejvýznamnějším patřilo ocenění udělené rektorem Karlovy Univerzity za celoživotní dílo - Pamětní medaile Univerzity Karlovy. K dalším oceněním patří Pamětní medaile 3.lékařské fakulty Karlovy Univerzity, pamětní medaile České i Slovenské chirurgické společnosti. Pamětní medaile Karla Typovského, Pamětní medaile České společnosti pro úrazovou chirurgii a další.

Doc. Vyhnánek byl znám organizováním tradičních Traumatologických dnů, kdy v roce 2020 měl proběhnout již XV. ročník. Mezinárodní reputace doc. Vyhnánka byla důvodem mimo jiné i několika návštěv prof. Peitzmana (např. slavnostní přednáška k 20. výročí ustanovení Traumatologického centra FNKV v rámci XI. Traumatologického dne v roce 2016) z Pittsburghské univerzity a pověřením spoluorganizací Světového traumatologického kongresu v Praze.

Úmrtím doc. Vyhnánka ztrácí akademická a chirurgická obec významného, váženého a úspěšného chirurga a milého kolegu.

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV