Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš.

Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky:

"Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, který od r.1979 až dosud pracoval ve FNKV a na 3. LF UK. Patřil mezi průkopníky provádění biopsie ledvin v Československu, kterou v 60.létech reálně zavedl, byl zkušený klinický nefrolog, vzdělaný internista a mimořádně oblíbený učitel.

Byl čestným členem České nefrologické společnosti, laureátem stříbrné medaile UK, opakovaně obdržel Syllabovu křídu 3.LF. Pro vaši informaci přikládáme článek, který ČNS zveřejnila k jeho 90. narozeninám v časopise Aktuality v nefrologii - 10 let před 100 - Doc. Jaroš.

Prosíme, vzpomeňte na něj."

prof. MUDr.Ivan Rychlík,CSc.,FASN,FERA

Aktuální informace

14.07.2023 | VYJÁDŘENÍ K NEPRAVDIVÝM TRVZENÍM O POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady podala dne 7. července 2023 k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu š...

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV