Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

22.12.2022 | Návštěvy ve FNKV

Na standardních lůžkových odděleních jsou návštěvy povoleny za následujících podmínek:

  • bez příznaků respiračních onemocnění (např. COVID-19)
  • doporučujeme nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy
  • při příchodu na oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou
  • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, umožňuje-li to stav pacienta
  • návštěva ve vícelůžkovém pokoji na oddělení probíhá za dodržení organizačních opatření např. časové vymezení, zástěny apod.

Oddělení intenzivní a pooperační péče:

  • o vhodnosti návštěvy rozhoduje ošetřující lékař, režim návštěvy se pak řídí výše uvedenými podmínkami

Návštěvy u pacientů v izolačním režimu:

  • dodržují nastavená protiepidemická a izolační opatření
  • návštěva není povolena u pacientů s diagnózou COVID-19, výjimky povoluje ošetřující lékař

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV