Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

04.03.2015 | MUDr. Jan Šturma, CSc. byl pověřen řízením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dne 4. března 2015 byl ministrem zdravotnictví odvolán z funkce ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) pan MUDr. Marek Zeman, MBA, který ji zastával osm let. Do doby, než proběhne řádné výběrové řízení, byl vedením nemocnice pověřen dlouholetý zaměstnanec vinohradské nemocnice pan MUDr. Jan Šturma, CSc., který dosud působil na Klinice anesteziologie a resuscitace.

Pan MUDr. Jan Šturma, CSc. říká: „Mým hlavním úkolem bude vynaložení maximálního úsilí při vytváření příznivého prostředí, ve kterém se budou implementovat opatření vedoucí k ekonomické stabilizaci nemocnice.“

Pan MUDr. Jan Šturma, CSc. se narodil 16. února 1946 v Hořicích v Podkrkonoší. Celý jeho profesní život je spjat s FNKV. Ihned po maturitě v roce 1963 zde začíná působit v tzv. „nultém ročníku“. Jako medik Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy ve vinohradské nemocnici absolvoval všechny povinné praxe. Promoval v roce 1970 a od jara 1972 do dnešních dnů je zaměstnancem FNKV. V letech 1990 až 1995 zastával funkci přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitace (KAR) 3. LF UK a FNKV, kde poté působil jako primář (do roku 2012). V letech 2000 - 2006 byl také náměstkem ředitelky FNKV pro léčebně preventivní péči chirurgických oborů. Jeho jméno je spojováno s problematikou anestézie u rozsáhlých popálenin. Byl dlouholetým prvním místopředsedou výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a několik let zastupoval Českou republiku v Evropské anesteziologické společnosti.

Mgr. Lukáš Matýsek, tiskový mluvčí FN Královské Vinohrady

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV