Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

10.06.2021 | Možnosti odběrů na COVID-19 ve FNKV

Testování na koronarovirus (COVID-19) ve Fakultní nemocnici Královské VINOHRADY LZE POUZE NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY zde

Od 1. června. 2021 dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN provádíme na požádání testování na SARS-CoV-2 u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v ČR a prokáží se platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to bezplatně ve frekvenci:

  • Antigenní testování (POC antigenní test) nejvýše 1 x za 7 dnů
  • PCR test (RT - PCR test) nejvýše 2 x za měsíc

V případě pozitivního POC antigenního testu dojde následně ihned k odběru RT - PCR testu.

Aktuální nárok na bezplatné testování žadatele ověřuje vždy odběrový tým v celostátním registru ČR bezprostředně před výkonem (samotným testem). V případě, že žadatel nemá nárok na PCR test nebo antigenní test zdarma, může využít služby odběru pro samoplátce. Antigenní testování pro samoplátce bude možné od pondělí 14. 6. 2021.

Certifikáty (certifikát o testu, o prodělaném onemocnění a vakcinační certifikát) jsou od 1.6.2021 dostupné v nové „evropské“ podobě na portálu ocko.uzis.cz . Jejich ověřování bude možné také v zemích EU (tato funkce bude dostupná od 1.7.2021).

V týdnu od 7.6. bude zaveden do portálu očko (ocko.uzis.cz) také nový autentizační mechanismus, který umožní přihlásit se na portál očko i cizincům, případně dětem bez OP.

Preventivní antigenní testování k průkazu SARS-CoV-2 pro OBYVATELE, ul. Ruská

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OBYVATEL se provádí POUZE na Odběrovém místě COVID-19 v ul. Ruská a je určeno pouze pro pěší zájemce.
Odběrové místo COVID-19 pro pěší se nachází mimo areál FNKV u spodní brány a dostupné je pouze z ulice Ruská (nedostupné přes areál nemocnice). Doprava: Metrem zastávka Strašnická a dále pěšky (17 min. chůze) do ulice Ruská. Autobusem č. 175 zastávka Pod Rapidem (8 min. chůze) nebo Murmanská (3 min. chůze). Tramvají č. 7 zastávka Kubánské náměstí (8 min. chůze).

Pro osoby pojištěné u českých zdravotních pojišťoven je vyšetření zdarma ve frekvenci 1 x za 7 dnů. Samoplátce vyšetřujeme za celkovou cenu 201 Kč (možné od 14. 6. 2021).

Na základě výsledku testu Vám bude vystaveno Potvrzení o absolvování POC testu na průkaz přítomnosti Ag SARS-CoV-2 a obdržíte leták s poučením. Rovněž vystavujeme potvrzení pro cestovatele v AJ a ČJ na certifikátu MZČR. Elektronické certifikáty jsou dostupné na portálu ocko.uzis.cz , viz výše.

Ve FNKV se k odběru používají tyto antigenní testy: Abbott Rapid Diagnostics, GenSure Biotech a Humasis CO.,Ltd.
Všechny používané testy jsou uvedeny na Společné listině Rapid Ag testů uznávaných členskými státy EU.

Testy jsou prováděny na základě vystavené elektronické žádanky – tuto žádanku vystavují pracovníci v našem odběrovém místě. Odběr včetně vyhodnocení trvá cca 20 minut. Odběr je prováděn POUZE na základě elektronického objednání zde Náhodně příchozí a neobjednané zájemce nelze otestovat.

Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba nebo osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a je v ochranné lhůtě 180 dnů po prvním pozitivním testu.

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

Telefonicky ani osobně se objednat nelze. Pokud v systému nenajdete volné místo, je již vyčerpána kapacita laboratoří a je třeba se objednat na další den.

Odběr na PCR, ul. Šrobárova

Odběr na PCR je prováděn POUZE z ul. Šrobárova odběrové místo COVID-19 Drive In, které je určeno pouze pro vyšetření z automobilu.
Odběrové místo COVID-19 Drive-in se nachází na chodníku mezi vrátnicí SZÚ (Šrobárova 48) a FNKV (Šrobárova 50) ve směru z centra Prahy. Sledujte dopravní značení, nevjíždějte do areálu nemocnice.

Vyšetření na koronavirovou infekci je prováděno buď na základě indikace praktickým lékařem či Krajskou hygienickou stanicí – v tomto případě je nutné mít žádanku k odběru – a to v elektronické podobě (E-žádanka evidována v elektronickém systému).

V případě, že se rozhodnete podstoupit vyšetření bez ordinace lékaře – jako samoplátce, žádanku k vyšetření mít nemusíte. Dle platného nařízení MZ ČR od 1. června 2021, viz výše, lze odběr RT-PCR požadovat bezplatně (hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) ve frekvenci 2 x do měsíce.
Odběr na PCR je možné podstoupit výhradně na základě elektronické objednávky, která je dostupná na webových stránkách FNKV: zde

Telefonicky ani osobně se objednat nelze. Pokud v systému nenajdete volné místo, je již vyčerpána kapacita laboratoří a je třeba se objednat na další den.

Odebrané vzorky z vyšetření jsou předávány ke zpracování do laboratoří – doba zpracování se odvíjí od množství odebraných vzorků, výsledky obdržíte zpravidla do 48 hodin.

Po jejich zpracování jsou výsledky vyšetření předávány klientům, odebíraných na Odběrových místech FNKV, formou SMS zpráv.

Odběry samoplátců

PCR test: Odběrové místo COVID-19, Drive In, ul. Šrobárova nabízí možnost odběru samoplátců pouze jako STANDARDNÍ vyšetření. Dle platného nařízení MZ ČR od 1. června 2021, viz výše, lze odběr RT-PCR požadovat bezplatně (hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) ve frekvenci 2 x do měsíce.

STANDARDNÍ vyšetření se provádí na vlastní žádost, bez doporučení lékaře či Hygienické stanice, za celkovou cenu 814 Kč (celková cena za testování se skládá z: ceny za odběr biologického materiálu – 200 Kč a vyšetření - 614 Kč).

Antigenní testováni: Odběrové místo COVID-19, ul. Ruská, nabízí od 14. 6. 2021 možnost odběru samoplátců za celkovou cenu 201 Kč.

Platba je možná pouze platební kartou. V objednávkovém elektronickém systému je NUTNÉ zaznamenat: SAMOPLÁTCE – ANO! Do objednávkového systému je nutné dále do poznámky zaznamenat, zda je požadován certifikát či Lékařské potvrzení pro vycestování, zda je potvrzení požadováno v anglickém jazyce, a zda je požadován daňový doklad.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte emailem na adrese: dotazycovid19@fnkv.cz

Aktuální informace

10.06.2021 | Možnosti odběrů na COVID-19 ve FNKV

Testování na koronarovirus (COVID-19) ve Fakultní nemocnici Královské VINOHRADY LZE POUZE NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY zde Od 1. června. 2021 dle Mimořádného opatření č.j.: MZ...

17.05.2021 | NÁVŠTĚVY VE FNKV

POUČENÍ PRO OSOBY NAVŠTĚVUJÍCÍ PACIENTY VE FNKV Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021 č.j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN – návštěvy ...
Copyright © 2010 - 2021 FNKV