Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

23.11.2021 | Možnosti odběrů na COVID-19 ve FNKV

Testování na COVID-19 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady LZE POUZE NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY zde Telefonicky ani osobně se objednat nelze. Pokud v systému nenajdete volné místo, je již vyčerpána kapacita laboratoří a je třeba se objednat na další den.

Odběry biologického materiálu na COVID-19 provádíme metodou stěru nosohltanu atraumatickou štětičkou přes obě nozdry.

Odběr na PCR, ul. Šrobárova

Odběr na PCR je prováděn POUZE z ul. Šrobárova odběrové místo COVID-19 Drive In, které je určeno pouze pro vyšetření z automobilu. Odběrové místo COVID-19 Drive-in se nachází na chodníku mezi vrátnicí SZÚ (Šrobárova 48) a FNKV (Šrobárova 50) ve směru z centra Prahy. Sledujte dopravní značení, nevjíždějte do areálu nemocnice.

Odběr na PCR je možné podstoupit výhradně na základě elektronické objednávky, která je dostupná na webových stránkách FNKV zde

Vyšetření na COVID-19 je prováděno na základě indikace praktickým lékařem či Krajskou hygienickou stanicí – v tomto případě je nutné mít vystavenou žádanku k odběru v elektronické podobě (pozn.: e-žádanka evidována v ISIN).

V případě, že se rozhodnete podstoupit vyšetření preventivně, tedy bez ordinace lékaře (zdarma nebo jako samoplátce), žádanku k vyšetření mít nemusíte. Nárok a frekvence testování zdarma se řídí vždy dle aktuálních a platných nařízení MZČR.

Samoplátce vyšetřujeme za celkovou cenu 814,- Kč (celková cena za testování se skládá z: ceny za odběr biologického materiálu – 200,- Kč a vyšetření – 614,-Kč).

Odebrané vzorky z vyšetření jsou předávány ke zpracování do laboratoří – doba zpracování se odvíjí od množství odebraných vzorků, výsledky obdržíte zpravidla do 48 hodin. Po jejich zpracování jsou výsledky vyšetření předávány klientům, odebíraných na Odběrových místech FNKV, formou SMS zpráv.

Preventivní antigenní testování k průkazu SARS-CoV-2 pro OBYVATELE, ul. Ruská

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OBYVATEL se provádí POUZE na Odběrovém místě COVID-19 v ul. Ruská a je určeno jen pro pěší zájemce. Odběrové místo COVID-19 pro pěší se nachází mimo areál FNKV u spodní brány a dostupné je pouze z ulice Ruská (nedostupné přes areál nemocnice). Doprava: Metrem zastávka Strašnická a dále pěšky (17 min. chůze) do ulice Ruská. Autobusem č. 175 zastávka Pod Rapidem (8 min. chůze) nebo Murmanská (3 min. chůze). Tramvají č. 7 zastávka Kubánské náměstí (8 min. chůze).

Antigenní testování obyvatel probíhá vždy v režimu dle platných nařízení MZČR.

Samoplátce vyšetřujeme za celkovou cenu 201 Kč.

Testy jsou prováděny na základě vystavené elektronické žádanky – tuto žádanku vystavují pracovníci v našem odběrovém místě. Odběr včetně vyhodnocení trvá cca 20 minut. Odběr je prováděn POUZE na základě elektronického objednání zde Náhodně příchozí a neobjednané zájemce nelze otestovat. V případě pozitivního POC antigenního testu dojde následně ihned k odběru RT - PCR test

Na základě výsledku testu Vám bude vystaveno Potvrzení o absolvování POC testu na průkaz přítomnosti Ag SARS-CoV-2. Rovněž vystavujeme potvrzení pro cestovatele v AJ a ČJ na certifikátu MZČR. Elektronické certifikáty jsou dostupné na portálu ocko.uzis.cz nebo aplikaci TEČKA.

Ve FNKV se k odběru používají tyto antigenní testy: Abbott Rapid Diagnostics, GenSure Biotech a Humasis CO.,Ltd. Všechny používané testy jsou uvedeny na Společné listině Rapid Ag testů uznávaných členskými státy EU.

Upozorňujeme, že preventivní antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění covid-19) nebo pro osoby v karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test.

Odběry samoplátců

PCR test: Odběrové místo COVID-19, Drive In, ul. Šrobárova nabízí možnost odběru samoplátců pouze jako STANDARDNÍ vyšetření. STANDARDNÍ vyšetření RT – PCR se provádí na vlastní žádost, bez doporučení lékaře či Hygienické stanice, za celkovou cenu 814,- Kč (celková cena za testování se skládá z: ceny za odběr biologického materiálu – 200,- Kč a vyšetření - 614 Kč).

Antigenní testováni: Odběrové místo COVID-19, ul. Ruská, nabízí možnost odběru samoplátců za celkovou cenu 201 Kč.

Platba je možná pouze platební kartou. V objednávkovém elektronickém systému je NUTNÉ zaznamenat: SAMOPLÁTCE – ANO! Do objednávkového systému je nutné dále do poznámky zaznamenat, zda je požadován certifikát či Lékařské potvrzení pro vycestování, zda je potvrzení požadováno v anglickém jazyce, a zda je požadován daňový doklad.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte emailem na adrese: dotazycovid19@fnkv.cz

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV