Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

14.09.2015 | Konference „Evropská síť teratologických informačních služeb“

Pod tímto názvem se každoročně koná konference Evropské sítě teratologických informačních služeb, ENTIS, na které odborníci řeší problematiku rizika léků podávaných ženám v období těhotenství a během kojení.

„S radostí konstatujeme, že ENTIS, jako služba veřejnosti trvá již 25 let. Přestože tato mezinárodní organizace, nereprezentuje velké a preferované obory, má obrovský význam pro těhotné ženy a jejich ošetřující lékaře neboť jim poskytuje konzultaci při výběru optimálního léku při - a to je klíčové - současné minimalizaci rizika pro plod,“ říká vedoucí národního centra v ČR - České teratologické informační služby, MUDr. Eva Maňáková, Ph.D.

„Nejčastější dotazy, které konzultujeme s  těhotnými ženami nebo jejich ošetřujícími  lékaři jsou: zda byl těhotné ženě předepsán lék, který je pro ni bezpečný? Neexistuje jiná, vhodnější alternativa? Anebo je lepší terapii během těhotenství vůbec vysadit a onemocnění neléčit? Zda A bude moci nastávající matka po porodu kojit, přestože musí užívat léky? To vše je denní praxe České teratologické informační služby,“ upřesňuje MUDr. Eva Maňáková, Ph.D.

Odpověď na tyto otázky, to znamená, jaké riziko představuje lék či jiná expozice,  poskytujeme matkám přímo, anebo častěji prostřednictvím jejich lékařů.  A maminka spolu s ošetřujícím lékařem se pak rozhodne o svém těhotenství. Informace se opírá o zpracování a analýzu aktuálních vědeckých poznatků, teratologické databází i databáze vlastní.

Teratologické informační služby jsou sdruženy do nadnárodní sítě obdobných center nejen v Evropě, jak napovídá název, ale i na Blízkém východě, v Japonsku a třeba i v Brazílii a úzce spolupracují s organizací odborníků ve Spojených státech a Kanadě. „Díky této koordinované spolupráci máme k dispozici výrazně vyšší počet případů těhotenství, během kterých poskytujeme informaci o riziku konkrétního léku anebo jiné expozice (jako je vlastní onemocnění matky, vakcinace v těhotenství, horečka, rentgenového záření, apod.).  Protože tato konzultovaná těhotenství sledujeme až do porodu, tak se zpětně dozvídáme, jak daná expozice ovlivnila výsledek těhotenství. Tím může být narození zdravého dítěte, narození dítěte postiženého vrozenou vadou, spontánní abort anebo zpomalení růstu plodu. Zpracováním vlastní databáze výsledků těhotenství napomáhá ENTIS k identifikaci rizikových faktorů během těhotenství, což přispívá v konečném výsledku k primární prevenci vrozených vad,“ konstatuje MUDr. Eva Maňáková, PhD.

To bylo hlavní myšlenkou při založení ENTIS, v roce 1990 v Miláně. V roce 1996 byla přizvána Česká republika, resp. Česká teratologická informační služba (CZTIS,http://www.lf3.cuni.cz/cztis) u jejíhož zrodu při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze stál teratolog a embryolog prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.

Vrcholem spolupráce teratologických informačních center jsou každoroční společná pracovní setkání, na kterých se koordinuje spolupráce. „Jaká témata jsou žhavá v letošním roce, se můžete dozvědět na 25th Meeting of European Network of Teratology Information Services, která se ve dnech 18. - 20. září 2015 uskuteční na domácí půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,“ říká koordinátorka konference MUDr. Lucie Hubičková Heringová, PhD.

„V nabitém pátečním a víkendovém programu je celá jedna sekce věnované diabetu a jeho léčbě v těhotenství. Přestože těhotné ženy s diabetem mellitus  nejsou v posledních desetiletích v těhotenských poradnách raritou a počet žen s diabetem všech typů stále mírně stoupá, přestože existuje celý obor tzv. těhotenské diabetologie, přestože lékem volby v těhotenství zůstává insulin, nejsou otázky typu:  insulin versus perorální antidiabetika - pro a proti z hlediska matky a – z hlediska plodu -  jednoznačně vyřešeny. Podobně velké téma letošní konference je vztah mezi užíváním psychotropních léčiv v těhotenství a vývojem mozku a chování u narozených dětí. Autismus a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) jsou dnes srozumitelné nejen lékařům, ale každému učiteli základní školy, protože dětí s diagnostikovanými neurovývojovými poruchami je dnes ve třídách více než dříve. Hledání souvislosti mezi prenatální expozicí a poruchami neurovývoje je dalším velkým tématem letošní konference,“ představuje program doktorka Hubičková Heringová.

Kontakt: MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., telefon: +420 26710 2520, email: lucie.hubickova@lf3.cuni.cz

Aktuální informace

17.05.2024 | Zajištění voleb do evropského parlamentu ve FNKV

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o za...

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení
Copyright © 2010 - 2024 FNKV