Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

13.06.2018 | IV. JARNÍ KONFERENCE FNKV A 3. LF

Již tradičně byla pořádána pod odbornou garancí náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče FNKV PhDr. Libuše Gavlasové, MBA a záštitou přednostky Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK PhDr. Hany Svobodové, Ph.D. IV. Jarní konference FNKV, která je oslavou Mezinárodního dne sester a zejména oceněním nelehké práce všech nelékařských pracovníků.  Ústředním tématem letošní konference byla Naděje...

Přednosta KAR a proděkan 3. LF UK Doc. MUDr. František Duška, Ph.D., společně s ředitelem vinohradské nemocnice Doc. MUDr. Robertem Grilem,PhD, MHA přivítali auditorium Jarní konference. Doc. Duška zdůraznil důležitost ošetřovatelské péče, její náročnost, odbornost, a specializovanost. Upozornil na to, že ošetřovatelská péče není pouze výkonem plnění ordinací lékaře, ale je i souborem činností, které jsou doménou sester a z hlediska celkové péče o nemocné jsou velmi důležité.

Následující prezentace potvrdily, že sestry jsou nejen specialistkami ve svých oborech, ale zároveň i hledají nové cesty, jak svým pacientům, ale i kolegům, dopřát nejvyšší možnou péči i komfort v podmínkách současného zdravotnictví.

Téma Naděje bylo nejenom můstkem mezi jednotlivými prezentacemi, ale i názvem hlavního bloku vyžádaných přednášek. Hovořilo se o naději, kterou přináší výchova studentů ošetřovatelství (PhDr. Marie Zvoníčková 3 LF UK ), o naději, kterou s sebou může přinést smrt a to ve formě transplantační medicíny (Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. IKEM), i o naději při umírání, že jsme svůj život neprožili marně (PhDr. Martin Loučka, Ph.D. Centrum paliativní péče).

I v dalších blocích - Doma ve FNKV a Zajímavé informace, zkušenosti a inspirace pro naši práci byla důležitým tématem - Naděje. Jednotlivá sdělení se velmi úzce prolínala a ukazovala názorně cestu, kterou se naše nemocnice vydala. Cestu úzké a nadstandardní spolupráce jednotlivých klinik a zejména týmů, které jsou sestaveny v rámci jednotlivých pracovišť, ale svoji působnost mají napříč obory FNKV.

Několikrát zaznělo sousloví „jsem pyšná, jsem pyšný“ na to, co jsme dokázali. Zaznělo to z úst nejenom náměstkyně PhDr. L. Gavlasové a přednostky PhDr. H. Svobodové, ale i od jednotlivých tvůrců sdělení a z auditoria.

Zpestřením a zároveň možností neformálně sdílet společná témata byl i doprovodný program, který doplnil bezprostřední a příjemnou atmosféru.

K tomuto prohlášení se hrdě hlásí i koordinátorky letošní Jarní konference Mgr. Ivana Trnková a Mgr. Jana Bodláková, které se zároveň už velmi těší na V. Jarní konferenci FNKV v roce 2019.

FOTKY ZDE

Aktuální informace

17.05.2024 | Zajištění voleb do evropského parlamentu ve FNKV

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o za...

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení
Copyright © 2010 - 2024 FNKV