Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

02.04.2015 | Informace ZO Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR FNKV a 3. LF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

všem Vám moc děkujeme za přízeň a věříme, že naši činnost sledujete. Je zřejmé, že díky výraznému vzrůstu členské základny máme silnější pozici ve vyjednávání, jak s vedením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, tak i na vládní úrovni.

V uplynulém roce se nám podařilo rozmrazit platové stupně, zvýšit odměny všem zaměstnancům oproti návrhu vedení vinohradské nemocnice (listopad, prosinec 2014), letos zvýšit příspěvek FKSP (únor 2015). Předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková vybojovala zvýšení tarifů od ledna 2015.

To vše se podařilo díky Vám, členům, kteří chápete skutečný smysl činnosti odborů – tedy nikoli jako prodlouženou ruku levicových stran, bývalé Revoluční odborové hnutí, ale jako apolitickou organizaci.

Odborová organizace řeší především dodržování Zákoníku práce a v souladu s dalšími právními předpisy přispívá ke zkvalitňování Vašich pracovních a platových podmínek.

Veškeré potřebné informace o činnosti OO FNKV a 3. LF UK, tzn. novinky, benefity,  jak se stát členem, naleznete na našem webu www.odboryvinohrady.cz, který nedávno získal novou podobu z důvodu možnosti prohlížení stránek také na tabletech  a mobilních telefonech.

Novinky můžete sledovat také na nástěnkách umístěných v přízemí pavilonu S, v zádveří stravovacího pavilonu a na chodbě vedoucí k magnetické rezonanci- pavilon H.

Těšíme se na viděnou dne 7. 5. 2015 v Letem Světem. Pozvánku naleznete, mimo jiné, na http://www.fnkv.cz/zprava-pozvanka-zo-odboroveho-svazu-zdravotnictvi-a-socialni-pece-cr-fnkv-a-3-lf-uk.

S úctou Váš ZV

 

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV