Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

28.05.2020 | Gastrocentrum

Interdisciplinární centrum pro diagnostiku a léčbu onemocnění zažívacího traktu FNKV a 3.LF UK - GASTROCENTRUM

Gastrocentrum FNKV a 3. LF UK je odbornou (horizontální) strukturou propojující jednotlivé klinické obory, zabývající se výzkumem, diagnostikou, léčbou, prevencí onkologických onemocnění zažívacího traktu a experimentální činností. Gastrocentrum propojuje část vědecko výzkumnou (dominantně 3. LF UK) a část klinickou (dominantně FNKV).

Centrum je složeno z multidisciplinárního týmu klinických odborníků, mezi které patří gastroenterologové, chirurgové, onkologové, patologové a radiologové. K dispozici jsou též odborníci z jiných klinických oborů, jako je výživa, paliativní medicína či léčba bolesti. V  úzké návaznosti je pak experimentální část centra, která je složena z odborníků jak z oblasti základního, tak i aplikovaného výzkumu.

Součástí týmu je vyškolený sesterský personál, sociální pracovnice a koordinátor jednotlivých případů.

Společně pak vytváříme individualizované léčebné plány, které optimalizují léčbu a vedou k nejlepším možným výsledkům.

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV