Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

28.05.2020 | Gastrocentrum

Interdisciplinární centrum pro diagnostiku a léčbu onemocnění zažívacího traktu FNKV a 3.LF UK - GASTROCENTRUM

Gastrocentrum FNKV a 3. LF UK je odbornou (horizontální) strukturou propojující jednotlivé klinické obory, zabývající se výzkumem, diagnostikou, léčbou, prevencí onkologických onemocnění zažívacího traktu a experimentální činností. Gastrocentrum propojuje část vědecko výzkumnou (dominantně 3. LF UK) a část klinickou (dominantně FNKV).

Centrum je složeno z multidisciplinárního týmu klinických odborníků, mezi které patří gastroenterologové, chirurgové, onkologové, patologové a radiologové. K dispozici jsou též odborníci z jiných klinických oborů, jako je výživa, paliativní medicína či léčba bolesti. V  úzké návaznosti je pak experimentální část centra, která je složena z odborníků jak z oblasti základního, tak i aplikovaného výzkumu.

Součástí týmu je vyškolený sesterský personál, sociální pracovnice a koordinátor jednotlivých případů.

Společně pak vytváříme individualizované léčebné plány, které optimalizují léčbu a vedou k nejlepším možným výsledkům.

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV