Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

11.06.2018 | Etické poradenství ve FNKV

V dubnu 2018 jsme oslavili jeden rok od prvního formálního etického konzilia (o kterém je záznam v pacientově dokumentaci) v naší nemocnici. Od té doby se těchto formálních konzilií uskutečnilo celkem 17, což je i ve srovnání např. s Německem vysoké číslo, zvláště v prostředí, kde se etické poradenství zavádí a nikdo o něm nic moc neví.

Smyslem etického konzilia je nalézt konsenzuální řešení problému, které zároveň není právně konfliktní a je eticky přijatelné.

Drtivá většina zkušeností s etickým poradenstvím je pozitivních. Jejich účastníci si pochvalují rychlost řešení etického problému, fakt, že se každý ze zainteresovaných může k etickému problému svobodně vyjádřit a koneckonců i to, že etické konzilium může vyvolat každý, kdo se domnívá, že v souvislosti s péčí o konkrétního pacienta narazil na etický problém nebo konflikt. 

Co se týče vzdělávání personálu FNKV, od ledna 2017 jsem navštívil většinu pracovišť FNKV, kde jsem měl úvodní přednášku o etickém poradenství, případně jsme společně s personálem pracoviště analyzovali kazuistiky nebo si vyzkoušeli etické poradenství na nečisto. 

V nemocnici jsme ustavili Pracovní skupinu pro etické poradenství, jejíž členové se připravují na práci v Etickém komité, které bude provádět etická konzilia u lůžka, připravovat doporučení, jak postupovat v určitých etických konfliktních situacích a bude kontinuálně dbát na vzdělávání personálu FNKV v etických otázkách. Kdo by se chtěl práce Pracovní skupiny pro etické poradenství účastnit, je srdečně zván.

Usilujeme o získání německé certifikace v etickém poradenství.

V rámci celé České republiky je naše nemocnice prvním poskytovatelem zdravotních služeb, kde se systematicky s řešením klinických etických problémů pracuje.

Koordinátorem je MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., telefon +420 734 132 699, email: jaromir.matejekv@fnkv.cz

Jaromír Matějek
 

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV