Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

11.06.2018 | Etické poradenství ve FNKV

V dubnu 2018 jsme oslavili jeden rok od prvního formálního etického konzilia (o kterém je záznam v pacientově dokumentaci) v naší nemocnici. Od té doby se těchto formálních konzilií uskutečnilo celkem 17, což je i ve srovnání např. s Německem vysoké číslo, zvláště v prostředí, kde se etické poradenství zavádí a nikdo o něm nic moc neví.

Smyslem etického konzilia je nalézt konsenzuální řešení problému, které zároveň není právně konfliktní a je eticky přijatelné.

Drtivá většina zkušeností s etickým poradenstvím je pozitivních. Jejich účastníci si pochvalují rychlost řešení etického problému, fakt, že se každý ze zainteresovaných může k etickému problému svobodně vyjádřit a koneckonců i to, že etické konzilium může vyvolat každý, kdo se domnívá, že v souvislosti s péčí o konkrétního pacienta narazil na etický problém nebo konflikt. 

Co se týče vzdělávání personálu FNKV, od ledna 2017 jsem navštívil většinu pracovišť FNKV, kde jsem měl úvodní přednášku o etickém poradenství, případně jsme společně s personálem pracoviště analyzovali kazuistiky nebo si vyzkoušeli etické poradenství na nečisto. 

V nemocnici jsme ustavili Pracovní skupinu pro etické poradenství, jejíž členové se připravují na práci v Etickém komité, které bude provádět etická konzilia u lůžka, připravovat doporučení, jak postupovat v určitých etických konfliktních situacích a bude kontinuálně dbát na vzdělávání personálu FNKV v etických otázkách. Kdo by se chtěl práce Pracovní skupiny pro etické poradenství účastnit, je srdečně zván.

Usilujeme o získání německé certifikace v etickém poradenství.

V rámci celé České republiky je naše nemocnice prvním poskytovatelem zdravotních služeb, kde se systematicky s řešením klinických etických problémů pracuje.

Koordinátorem je MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., telefon +420 734 132 699, email: jaromir.matejekv@fnkv.cz

Jaromír Matějek
 

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV