Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

17.06.2019 | Den hygieny rukou 2019

Každým rokem si připomínáme Světový den hygieny rukou 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO), která se snaží upozornit na důležitost mytí rukou jako prevenci přenosu mnoha infekčních onemocněních.

Stejně jako každý rok jsme se i ve FNKV přihlásili k Světovému dni hygieny rukou. Osvětová akce vypukla 3. 5. v dopoledních hodinách. Tentokráte jsme se zaměřili na dospělé i dětské návštěvníky nemocnice a zaměstnance. Své stánky jsme umístili do míst největší koncentrace lidí, tak abychom mohli oslovit co největší počet respondentů různých věkových skupin a zaměření.

Jeden z edukačních stánků byl umístěn na Klinice dětí a dorostu v prostorách herny dětské ambulance. Zde byl pro dětské pacienty a jejich rodiče připraven rozličný edukační materiál. Všem byla představena technika správného provádění  hygieny  rukou s následnou kontrolou správnosti provedení v black boxu. Děti si pak za pomoci básniček, povídání i malovávání omalovánek správné zásady mytí rukou znovu připomněly. Akce vyvolala velký zájem i rodičů, kteří se aktivně zajímali o dezinfekční prostředky a jejich správné používání. Děti i rodiče potěšily drobné dárečky za jejich projevený zájem a snahu.

Druhé stanoviště jsme umístili do vestibulu pavilonu H, který ve svém nitru sdružuje 3 chirurgické obory včetně rozsáhlých ambulantních provozů, KAR a ambulantní pracoviště Radiodiagnostické kliniky. Toto stanoviště bylo zaměřeno nejvíce na dospělé návštěvníky nemocnice a zaměstnance. Všem byla názorně představena správná technika hygienické dezinfekce rukou (HDR) s následnou kontrolou v black boxu. Připravený edukační materiál se týkal používání dezinfekčních přípravků určených k HDR a následného ošetření pokožky rukou. Návštěvníci stánku byli informováni o nutnosti provádění HDR a její účinnosti na snížení či zastavení šíření některých infekčních onemocnění. Někteří návštěvníci nám na požádání vyplnili dotazník zabývající se tématem hygieny rukou.

Posledním stanovištěm byl pavilon W, kde se nachází stravovací provoz. Tento stánek byl jasně cílen na zaměstnance nemocnice a jejich opětovnou osvětu v problematice provádění HDR s následnou možnou kontrolou správnosti provedení pomocí black boxu. Návštěvníky stánku jsme se snažili přimět ke změně přístupu k HDR i v jejich soukromém životě. Návštěvníky stánku jsme požádali o vyplnění dotazníku s tématikou HDR. Vzhledem k tomu, že se našlo poměrně dost ochotných respondentů, jsme zvědaví, jaký bude výstup tohoto dotazníkového mini šetření.

Na celé akci k světovému dni hygieny rukou se podílel Tým pro prevenci infekcí ve spolupráci s Úsekem pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče. Již se těšíme na příští rok.

Fotogalerie - ZDE

Aktuální informace

31.03.2023 | Nekrolog Doc. Jaroš

Dne 21.3.2023 zemřel doc. Jaroš. Pár slov tak o něm sepsal přednosta interní kliniky: "Po krátké nemoci v 92 letech zemřel doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc., náš vzácný kolega, kte...

19.01.2023 | Volby prezidenta republiky 2023 II. kolo

Informace k volbám prezidenta republiky  II. kolo voleb prezidenta republiky se ve FNKV uskuteční dne 27. ledna 2023 /pátek/      od 14.00 do 22.00 hod. dne 28. ledna...
Copyright © 2010 - 2023 FNKV