Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Vzdělávání

Úsek personální FNKV
Bc. Zdeněk Pastyřík, MBA

personální náměstek

Kde nás najdete?

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34

Oddělení vzdělávání - budova W
(uprostřed areálu)
1. patro, dveře č. 230a
 

Pracovní doba:

  • Pondělí - čtvrtek: 7:00 - 15:45 hodin
  • Pátek: 7:00 - 14:30 hodin
Ing.Stanislava Samardžija
vedoucí oddělení vzdělávání
Tel.: +420 267 16 8088
E-mail: stanislava.samardzija@fnkv.cz
Dita Kašpárková, DiS.
referent vzdělávání lékařů a THP
Tel.: +420 267 16 8096
E-mail:
dita.kasparkova@fnkv.cz
Lucie Jeřábková, MBA
referent vzdělávání nelékařů a farmaceutů
Tel.: +420 267 16 8092
E-mail: lucie.jerabkova@fnkv.cz 
Ing. Michaela Kop
referent vzdělávání studentů
Tel.: +420 267 16 8086
E-mail: michaela.kop@fnkv.cz 


Náplň činnosti oddělení vzdělávání

  • smluvní zajišťování odborných stáží v rámci specializačního vzdělávání ve FNKV pro lékaře i nelékaře z jiných zdravotnických zařízení
  • smluvní zajišťování odborných stáží v rámci specializačního vzdělávání pro zaměstnance FNKV - lékaře i nelékaře v jiných zdravotnických zařízeních
  • smluvní zajišťování odborných praxí studentů středních, vyšších odborných i vysokých škol    a lékařských fakult ve FNKV
  • uzavírání rámcových smluv se školami
  • spolupráce při uzavírání rámcových smluv s jinými ZZ
  • spolupráce s jednotlivými klinickými pracovišti na získávání akreditací MZ ČR a jejich prodlužování pro lékařské i nelékařské obory (specializační vzdělávání, certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy)
  • realizace programu rezidenčních míst a dotací MZ ČR pro lékaře i nelékaře
  • zajišťování vzdělávacích akcí pro zaměstnance (lékaře, nelékaře i THP), agenda cestovních příkazů k vzdělávacím akcím

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV