Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Vývoj diagnostické a léčebné péče

Vývoj diagnostické a léčebné péče v Kardiocentru

V této kapitole jsou zachyceny trendy počtu některých prováděných výkonů, počty ošetřených pacientů apod.

Je třeba zdůraznit, že zatímco počty ošetřených pacientů se v čase příliš nemění, velmi podstatně se v některých letech omezovaly finanční prostředky, které jsme pro léčbu měli k dispozici. Proto je například méně implantovaných defibrilátorů nebo se liší spektrum používaných kardiostimulátorů.

Vybrali jsme pouze určitou malou část u nás prováděných výkonů tak, abychom přehledně ukázali rozsah činnosti v různých oblastech kardiologie a kardiochirurgie. Je samozřejmé, že provedené výkony následně derivují i další činnost Kardiocentra. Díky echokardiografické laboratoři dlouhodobě funguje Poradna pro srdeční vady, kde dispenzarizujeme přes 5000 pacientů a pravidelně je sledujeme a v případě potřeby je indikujeme k dalším zákrokům. Podobně funguje i poradna pro poruchy srdečního rytmu, kde kontrolujeme především nemocné s implantovanými kardiostimulátory a defibrilátory.  Dále se zde staráme o nemocné s jinými poruchami srdečního rytmu, které obvykle indikujeme k některému z invazivních zákroků.

Katetrizační sál funguje v nepřetržitém režimu a ve spolupráci s Divizí akutní kardiologie poskytuje léčbu nemocným s akutním kardiálním onemocněním - především jde o nemocné s akutními koronárními syndromy.

V posledních letech poskytujeme ve spolupráci s Neurologickou klinikou FNKV akutní katetrizační péči i u pacientů s ischemickými mozkovými cévními příhodami.

Katetrizační náhrada aortální chlpně - TAVI (zahájení v roce 2009)

 • 2009 - 13
 • 2010 - 25
 • 2011 - 17
 • 2012 - 19
 • 2013 - 24
 • 2014 - 33
 • 2015 - 44
 • 2016 - 43

MitraClip (zahájení v roce 2013)

 • 2013 - 9
 • 2014 - 17
 • 2015 - 11
 • 2016 - 15

Kardiochirurgické výkony

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV