Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Vize naší nemocnice

Současnost a Vize FNKV:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech.

Vizí naší fakultní nemocnice je neustálý růst kvality poskytované péče a stále větší specializace na vybrané obory, především na traumatologii – léčbu těžce raněných pacientů, na kardiologii a kardiochirurgii a v neposlední řadě na péči o těžce popálené pacienty. Součástí nemocnice je také komplexní onkologické centrum, které zajišťuje léčbu (včetně nejmodernější léčby zářením - radioterapie) pro dospělé pacienty s nádorovým onemocněním. Věříme, že právě další specializace v rámci pražských fakultních nemocnic a dalších špičkových zdravotnických zařízení je cestou, jak zajistit pro pacienty špičkovou péči.

Kromě růstu kvality péče se naše nemocnici v uplynulých několika letech intenzivně věnujeme zlepšování postavení a komfortu pacientů v procesu léčby. Snažíme se vycházet vstříc jejich individuálním potřebám, dostatečně a otevřeně je informovat o jejich stavu a možnostech léčby a zajistit jim důstojné zacházení a potřebné soukromí.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV