Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Poradna - nemoci sítnice a sklivce

Vitreoretinální oddělení a makulární centrum

Vedoucí lékař: MUDr.Martin Penčák, e-mail: martin.pencak@fnkv.cz
Staniční sestra: Bc. Zuzana Stiborová, e-mail: zuzana.stiborova@fnkv.cz

Vitreoretinální oddělení s makulárním a fotodokumentačním centrem oftalmologické kliniky FNKV poskytuje komplexní péči o nemocné s chorobami sítnice a sklivce. Léčba těchto onemocnění je jak konzervativní, tak chirurgická.

Konzervativní léčba se týká pacientů s makulární degenerací, s diabetickou retinopatií a dalšími cévními chorobami jako jsou např. arteriální a venózní okluze, aneuryzmata aj., s heredodegenerativními dystrofiemi apod. Makulární centrum FNKV patří mezi jedno z největších center v ČR s oprávněním k léčbě Věkem podmíněné makulární degenerace s počtem antiVEGF aplikací více jak 3900 injekcí za rok.  V indikovaných případech je rovněž možné využít fotodynamické terapie s preparátem Visudyne (FTV). K fotokoagulaci sítnicových lézí je využíván diodový laser firmy Zeiss

Chirurgická léčba je využívána nejčastěji u nemocných s odchlípením sítnice , používáme jak zevní postupy - pneumatická retinopexe a episklerální plombáž, tak zejména metodu pars plana vitrektomie.  Dalšími častými indikacemi vitrektomie jsou komplikace diabetu (sklivcové krvácení, trakční odchlípení sítnice, makulární edém), makulární díra, epiretinální membrána, patologie čočky (vrozená, traumatická či iatrogenní), sklivcové zákaly různé etiologie, nitrooční záněty , traumata a některé formy makulární degenerace. Při kombinovaných poraněních předního i zadního segmentu oka spolupracuje vitreoretinální chirurgický tým s chirurgy předního segmentu na rekonstrukcích skléry, rohovky, duhovky, čočky a sítnice.  Při operacích je využíváno špičkové mikrochirurgické zařízení, od r.2011  přístroj Constelation firmy Alcon, k dispozici je široké spektrum mikrochirurgických nástrojů. Kromě klasické 20Ga pars plana vitrektomie je častěji využívána i bezstehová 23Ga či 25Ga či 27Ga PPV.

K diagnostice a fotodokumentaci jednotlivých chorob slouží speciální dioptrické čočky, fundus kamera Zeiss FF450+IR s možností pořízení barevné fotografie, fluorescenční angiografie, indocyaninová angiografie  i autofluorescence. Dále máme k dispozici optickou koherentní tomografii Heidelberg Spectralis včetně modulu pro OCT Angiografii a OCT Cirrus firmy Zeiss. V indikovaných případech lze využít i  ultrazvukové vyšetření.

Laserová vitreolýza - na našem pracovišti také provádíme odstranění sklivcových zákalů laserem. Objednávka ke konzultaci na tel.: +420267163637 nebo email: sítnice@fnkv.cz

Lékaři:
Prim.MUDr. Miroslav Veith, PhD., MHA, e-mail: miroslav.veith@fnkv.cz
MUDr. Jakub Dítě, e-mail: jakub.dite@fnkv.cz
MUDr. Adam Ernest, e-mail: adam.ernest@fnkv.cz
MUDr. Radka Pěkná, e-mail: radka.pekna@fnkv.cz
MUDr. Patrik Rajs, e-mail: patrik.rajs@fnkv.cz
MUDr. Dita Rejholcová, FEBO, e-mail: dita.rejholcova@fnkv.cz
MUDr. Jozef Repovský, e-mail: jozef.repovsky@fnkv.cz
MUDr. Zbyněk Straňák, PhD., e-mail: zbynek.stranak@fnkv.cz
MUDr. Tomáš Vaněk, e-mail: tomas.vanek@fnkv.cz

email k objednání: sitnice@fnkv.cz
telefon k objednání: +420 267 163 442

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV