Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Tyto stránky nejsou profilem zadavatele ve smyslu § 28 odst. 1 písm. j) zákona. Náležité informace zveřejňované dle zákona naleznete na adrese profilu zadavatele. Veřejné zakázky zahájené od 1. 1. 2016 nejsou nadále uveřejňovány na webových stránkách FNKV.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV