Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Venerologická poradna

Vedoucí lékař: MUDr. Michaela Vyšatová

+420 267 16 3650 (úterý, středa, pátek v dané ordinační hodiny)

Ordinační hodiny: 
Ú
terý:     9:00 - 11:30 hod. bez objednání
S
tředa:  10:00 - 12:30 hod. bez objednání
Pátek:    9:00 - 11:30 hod. bez objednání
Poslední pacient je přijatý k ošetření na venerologickou ambulanci 30 minut před ukončením pracovní doby ambulance.
V akutních případech je ošetřen na všeobecné ambulanci.
Ve venerologické poradně naší kliniky jsou vyšetřováni především pacienti se sexuálně přenosnými infekcemi (syfilis, kapavka), ale i s ostatními nevenerickými chorobami kůže a sliznic genitálu. Většinu pacientů  této poradny tvoří pacienti s nespecifickými genitálními infekcemi, z nichž nejvyšší podíl připadá na chlamydiové urogenitální infekce. Práce ve venerologické poradně má interdisciplinární povahu - spolupracujeme s odborníky ostatních klinických odborů, zejména gynekology a urology (na základě jejich odborného doporučení).
V této laboratoři jsou pomocí PCR testu diagnostikovány dva nejčastější původci infekčních uretritid - Neisseria gonorrhoeae (NG) a Chlamydia trachomatis (CT). Na naší klinice provádíme také vyšetření a odběry na vlastní žádost pacientů - samoplátců.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV