Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Vedení nemocnice

Ředitel - MUDr. Jan Votava, MBA 
SekretariátHana Bredová
Tel.: +420 267 16 2200, E-mail: fnkvred@fnkv.cz

Náměstci:

 • Náměstek pro léčebně preventivní péči - MUDr. Michal Fric
  Tel.: +420 267 16 3527, E-mail: namlpp@fnkv.cz
 • Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče - PhDr. Libuše Gavlasová, MBA 
  Tel.: +420 267 16 2802, E-mail: libuse.gavlasova@fnkv.cz
 • Obchodní náměstek - Ing. Libor Svoboda
  Tel.: +420 267 16 3795, E-mail: libor.svoboda1@fnkv.cz
 • Náměstek provozně technický - Ing. Jan Ludvík, MBA.
  Tel.: + 420 267 16 3330, E-mail: jan.ludvik@fnkv.cz    
 • Ekonomická náměstkyně - Ing. Jana Zirklová
  Tel.: +420 267 16 2804, E-mail: jana.zirklova@fnkv.cz    
 • Personální náměstek - Bc. Zdeněk Pastyřík, MBA
  Tel.: +420 267 16 2208, E-mail: zdenek.pastyrik@fnkv.cz
 • Náměstek pro vědu, výzkum a spolupráci s 3. LF UK - prof. MUDr. Petr Toušek, PhD., FESC. 

 Úsek ředitele zahrnuje následující přímo podřízená pracoviště:

 • Tiskové oddělení - Mgr. Tereza Romanová - tisková mluvčí
  Tel.: +420 267 16 3867, E-mail: tereza.romanova@fnkv.cz
  Hana Vránová
  Tel.: +420 267 16 3330  

 • Odbor ICT - Ing. Petr Krátký
  Tel.: +420 267 16 3534, E-mail: petr.kratky@fnkv.cz  
 • Odbor úhrad a smluvních vztahů se ZP - Ing. Petra Kotrbová, MHA
  Tel.: +420 267 16 3470, E-mail: petra.kotrbova@fnkv.cz
 • Oddělení veřejných zakázek - Ing. Mgr. Michal Punda
  Tel.: +420 267 16 2747, E-mail: michal.punda@fnkv.cz 
 • Oddělení krizového managementu - Bc. Michal Pulchart  
  Tel.: +420 267 16 2816, E-mail: michal.pulchart@fnkv.cz 
 • Ústavy, Centra, Kliniky, Samostatná oddělení 
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) - Ing. David Mašín
  E-mail: poverenec@fnkv.cz

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV