Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Vedení nemocnice

Ředitel - MUDr. Jan Votava, MBA 
SekretariátHana Bredová
Tel.: +420 267 16 2200, E-mail: fnkvred@fnkv.cz

Náměstci:

 • Náměstek pro léčebně preventivní péči
  Tel.: +420 267 16 3527, E-mail: namlpp@fnkv.cz
 • Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče - PhDr. Libuše Gavlasová, MBA 
  Tel.: +420 267 16 2802, E-mail: libuse.gavlasova@fnkv.cz
 • Náměstek provozně technický - Ing. Václav Čulík
  Tel.: + 420 267 16 3330, E-mail: vaclav.culik@fnkv.cz   
 • Ekonomická náměstkyně - Ing. Jana Zirklová
  Tel.: +420 267 16 2804, E-mail: jana.zirklova@fnkv.cz    
 • Náměstek pro vědu, výzkum a spolupráci s 3. LF UK - prof. MUDr. Petr Toušek, PhD., FESC. 

 Úsek ředitele zahrnuje následující přímo podřízená pracoviště:

 • Tiskové oddělení - Mgr. Tereza Romanová - tisková mluvčí
  Tel.: +420 267 16 3867, E-mail: tereza.romanova@fnkv.cz
  Hana Vránová
  Tel.: +420 267 16 3330  

 • Bc. Zdeněk Pastyřík, MBA Odbor personální a Mzdová účtárna
  Tel.: +420 267 16 2208, E-mail: zdenek.pastyrik@fnkv.cz

 • Oddělení právní - JUDr. Josef Mach   
  Tel.: +420 267 16 2224, E-mail: josef.mach@fnkv.cz
   
 • Odbor ICT - Ing. Petr Krátký
  Tel.: +420 267 16 3534, E-mail: petr.kratky@fnkv.cz  
 • Odbor úhrad a smluvních vztahů se ZP - Ing. Petra Kotrbová, MHA
  Tel.: +420 267 16 3470, E-mail: petra.kotrbova@fnkv.cz
 • Oddělení kontrolního a interního auditu -
  Tel.: , E-mail:
 • Oddělení krizového managementu - Jiří Schattauer
  Tel.: +420 267 16 2816, E-mail: jiri.schattauer@fnkv.cz
 • Ústavy, Centra, Kliniky, Samostatná oddělení 
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) - Ing. David Mašín
  E-mail: poverenec@fnkv.cz

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV