Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Publikace

Nejvýznamější publikační aktivita kliniky:

 • Leis AA, Kronenberg MF, Štětkářová I, Paske WC, Stokic DS: Spinal motoneuron excitability after acute spinal cord injury in humans. Neurology. 1996, 47(1): 231-7 IF 4,16
 • Leis AA, Štětkářová I, Beric A, Stokic DS: Spinal motor neuron excitability during the cutaneous silent period. Muscle&Nerve, 1995, 18:1464-1470 IF 2,305
 • Leis AA, Stokic DS, Fuhr P, Kofler M, Kronenberg MF, Wissel J, Glocker FX, Seifert C, Stetkarova I: Nociceptive fingertip stimulation inhibits synergistic motoneuron pools in the human upper limb. Neurology 2000, 55 (9): 1305-1309 IF 4,781
 • Kofler, M, Fuhr, P, Leis AA, Glocker, FX, Kronenberg MF, Wissel J, Stetkarova I: Modulation of upper extremity motor evoked potentials by cutanous afferents in humans. Clinical Neurophysiology 2001, 112(6): 1053-1063 IF 4,781
 • Stetkarova I, Kofler M: Cutaneous silent periods in the assessment of mild cervical spondylotic myelopathy. Spine, 2009; 34(1):34-42. IF 2,871
 • Kofler M, Kumru H, Štětkářová I , Rueegg S, Fuhr P, Leis AA. Cutaneous silent periods are not affected by the antihistaminic drug cetirizine. Clinical Neurophysiology 2009; 120(5):1016-1019. IF=IF 2,972
 • Leis AA, Stetkarova I, Wells KJ. Martin-Gruber anastomosis with anomalous superficial radial innervation to ulnar dorsum of hand: A pitfall when common variants coexist. Muscle and Nerve 2009; 2010 Mar;41(3):313-7. IF 2,594
 • Stetkarova I, Yablon SA, Kofler M, Stokic DS. Procedure- and device-related complications of intrathecal baclofen administration for management of adult muscle hypertonia: a review. Neurorehabil Neural Repair. 2010 Sep;24(7):609-19. IF 5,398
 • Leis, AA, Kofler, M, Stetkarova, I, Stokic, DS.The cutaneous silent period is preserved in cervical radiculopathy significance for the diagnosis of cervical myelopathy. Eur Spine J. 2011, 20(2):236-9 IF 1,956
 • Kumru, H, Stetkarova, I, Schindler, C, Vidal, J, Kofler, M. Neurophysiological evidence for muscle tone reduction by intrathecal baclofen at the brainstem level. Clin Neurophysiol. 2011, 122(6): 1229-1237. IF 3,122
 • Kalvach, P. a kolektiv.: Mozkové ischemie a hemoragie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publ., 2010. 456
 • P. Kalvach, P.; Gregová, D.; Škoda, O.; Peisker, T.; Tůmová, R.; Termerová, J.; Korsa, J.: Cerebral blood supply with aging: normal, stenotic and recanalized. Journal of the Neurological Sciences, 2007, 257(1-2): 143-148. IF: 2.315.
 • Kalvach, P.; Kalvach, Z.: History of Dementia Research in Bohemia and Middle Europe. Neurodegenerative Diseases, 2010, 7(1-3): 6-9. IF: 3.791.
 • Peisker, T.; Bartoš, A.; Škoda, O.; Ibrahim, I.; Kalvach, P.: Impact of aging on cerebral vasoregulation and parenchymal integrity. Journal of the Neurological Sciences, 2010, 299(1-2, SI): 112-115. IF: 2.167.
 • Kalvach, P.; Keller, J.: Variace mozkového průtoku v zobrazovacích metodách. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, 70(3): 236-247. ISSN: 1210-7859. IF: 0,037.
 • Fauknerová, M.; Osmančík, P.; Špaček, M.; Kejst, L.; Kalvach, P.: Agregometrie v sekundární prevenci cévních mozkových příhod. Aspirinová rezistence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74(5): 527-532. IF: 0,393.
 • Kellerová V., Neuwirth J.: Difuzní axonální poranění II. Klinický obraz a diagnostické možnosti. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 66/99, 2003, 4, 237 – 246.
 • Neuwirth J., Belšan T., Kellerová V., Petrák B., Lisý J.: Differences in the anatomical location of MR changes between children and adults in diffuse axonal injury (DAI). European Radiology Vol. 13, Suppl. 1, February 2003, p. 252.
 • Štefan J., Kellerová V., Neuwirth J.: Difuzní axonální poran?ní mozku a jeho diagnostika. Univerzita Karlova Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, 222 str.
 • Lenka Fialová*, Ales Bartos*, Jana Švarcová, Ivan Malbohan. Increased intrathecal high-avidity anti-tau antibodies in patients with multiple sclerosis. PloS ONE 2011; 6(11):e27476: 1-7. doi: 10.1371 / journal.pone.00274762011. IF = 4,41 *both authors contributed equally to this work
 • Bartoš A, Hasalíková M. Poznejte demenci správně a včas – příručka pro klinickou praxi. Praha: Mladá fronta 2010, 181 s., ISBN 978-80-204-2282-8
 • Bartoš A, Fialová L, Soukupová J, Kukal J, Malbohan I, Piťha J. Elevated intrathecal antibodies against the medium neurofilament subunit in multiple sclerosis. J Neurol 2007; 254:20-25, IF=2,5. V roce 2008 byla tato práce vyznamenána Mimořádnou cenou České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající práci publikovanou v roce 2007.
 • Bartoš A, Fialová L, Soukupová J, Kukal J, Malbohan I, Piťha J. Antibodies against light neurofilaments in multiple sclerosis patients. Acta Neurol Scand 2007, 116: 100-7, IF=2
 • Deisenhammer F, Bartos A, Egg R, Gilhus NE, Giovannoni G, Rauer S, Sellebjerg F. Guidelines on routine cerebrospinal fluid analysis. Report from an EFNS task force. Eur J of Neurol 2006; 13(9): 913-922, IF=2,5

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV