Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výzkum

Úsek náměstka pro vědu a výzkum zajišťuje komplexní agendu vědy a výzkumu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

V kompetenci náměstka pro vědu a výzkum je především:

 • organizace systémového rozvoje vědy a výzkumu na všech zdravotnických a laboratorních pracovištích
 • metodické řízení vědecké a výzkumné činnosti tak, aby bylo dosaženo maximálního rozvoje vědy a výzkumu pro oblast nejmodernějších metod léčby
 • řízení, příprava a koordinace grantové činnosti na národní a mezinárodní úrovni
 • realizace, národní a mezinárodní spolupráce a koordinace klinických studií
 • zajištění získávání a efektivní využití finančních zdrojů pro rozvoj vědeckých a rozvojových záměrů FNKV vyplývajících z jejího Statutu výzkumné organizace
 • koordinace spolupráce FNKV s domácími i zahraničními partnery na úrovni bilaterálních a multilaterálních kontaktů pro potřeby řešení jednotlivých projektů

Úsek pro vědu a výzkum zahrnuje následující přímo podřízená pracoviště:

 • Centrum aplikované bioimplantologie
  Kontaktní osoba:
  Doc. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.
  Tel.: +420 267 16 2287, E-mail: vladimir.bobek@fnkv.cz
  Umístění: budova K - 1. patro
   
 • Etická komise
  Kontaktní osoba: Dana Kovandová
  Tel.: +420 267 16 2272, E-mail: eticka.komise@fnkv.cz
  Umístění: budova Q - 1. patro 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV