Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Klinika se podílí na výuce studentů šestiletého magisterského studia lékařství i studentů bakalářských oborů na Univerzitě Karlově v Praze, 3. lékařské fakultě. Vyučuje zejména problematiku prevence v pracovním lékařství, nemoci z povolání a zdravotnickou problematiku cestování. Klinika provádí výuku i v postgraduálním studiu.

Na klinice jsou každý měsíc pořádány schůze České komise pro posuzování nemocí z povolání Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Na klinice je redakce odborného lékařského časopisu Pracovní lékařství. (Vedoucí redaktor, jeho zástupkyně i administrativní pracovnice tohoto časopisu jsou pracovníky kliniky.)

Součástí pracovní náplně je podíl na vědecko-výzkumné činnosti.

Pracovníci kliniky vypracovávají znalecké posudky pro soudy, Policii České republiky i jiné subjekty.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV