Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

UZ vyšetření v průběhu těhotenství

UZ vyšetření v průběhu těhotenství

  • I.trimestrální screening: neplatí pojišťovna, nevykazují se kódy, přímá platba 1400,- Kč
  • II.trimestrální screening: hrazen pojišťovnou (měl by být dělán registrujícím gynekologem)

Varianty:

  • a) těhotná přichází se žádankou s žádostí o „screeningové vyšetření“ je provedeno sonografické vyšetření v rozsahu podrobné morfologie, je vykázán kód 63411, pacientka neplatí
  • b) těhotná přichází se žádankou s žádostí o „hodnocení podrobné morfologie plodu“ je provedeno sonografické vyšetření v rozsahu podrobné morfologie, které je hrazeno přímou platbou těhotné: jednočetné těhotenství, morfologie, přímá platba 1300 Kč
  • c) těhotná s podezřením na VVV nebo jakoukoliv UZ abnormalitu je odeslána se žádankou o "superkonziliární vyšetření", je provedeno sonografické vyšetření v rozsahu podrobné morfologie, je vykázán kód: superkonziliární vyšetření v průběhu prenatální péče – 63415, pacientka neplatí
  • d) těhotná přichází bez žádanky, sama chce konsiliární UZ vyšetření. přímá platba 1300,- Kč
  • III.trimestrální screening: hrazen pojišťovnou (měl by být dělán registrujícím gynekologem)

Varianty:

  • a) těhotná přichází se žádankou s žádostí o „screeningové vyšetření“ je provedeno sonografické vyšetření v rozsahu podrobné morfologie, je vykázán kód 63413, pacientka neplatí
  • b) těhotná přichází na „screening pozdní růstové restrikce“/bez žádanky, kdy sama chce konsiliární UZ vyšetření přímá platba 1000,- Kč

V případě přímých plateb je nutné vydat pacientce doklad o zaplacení, který může následně použít podle pravidel konkrétní pojišťovny o zpětné proplacení. Gynekologicko-porodnická klinika je nositelem supekonziliárního kódu 63415.

10.5.2023

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. prof. MUDr. Michal Halaška, Ph.D.

přednosta kliniky primář kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV