Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom vás v krátkosti přivítali na stránkách naší kliniky. Klinika pracovního a cestovního lékařství je specializované pracoviště zaměřené na posuzování a uznávání nemocí z povolání, zajišťování zdravotní péče osobám cestujícím do zahraničí a poskytování pracovnělékařských služeb. Součástí její práce je také poskytování primární ambulantní péče všeobecnými praktickými lékaři pro dospělé.

Podle Rozhodnutí MZ ČR je klinika kompetentní k uznávání nemocí z povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to pro území Hlavního města Prahy.

MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV