Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Ústav je klinickou bází 3. LF UK. Výuka soudního lékařství pro posluchače všeobecného lékařského studia a pro zahraniční studenty v anglickém jazyce probíhá v zimním semestru 5. ročníku. Ústav dále zajišťuje výuku zdravotnického práva v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia Zdravotní vědy. Výuka soudního lékařství je přizpůsobena potřebám lékařské praxe, která vyžaduje vedle osvojení základních poznatků oboru (thanatologie, soudně lékařské traumatologie a toxikologie, forenzní klinické medicíny) i znalost základní zdravotnicko právní problematiky. Tato znalost je v moderním právním státě pro lékaře nezbytná nejen při vlastním výkonu zdravotní péče, ale i při činnosti požadované státními orgány.

Vědecko-výzkumná činnost ústavu byla od začátku zaměřena na problematiku náhlých úmrtí, určování doby smrti a na traumatologii. Zvláště úzká spolupráce se v minulosti rozvinula s Klinikou popáleninové medicíny ve výzkumu popáleninové choroby a s II. interní klinikou při sledování tvorby a významu srdečních protilátek u srdečních onemocnění. Problematika popáleninové choroby byla řešena opakovaně v rámci rezortního plánu výzkumu MZ ČSR a výzkum srdečních protilátek v rámci řešení úkolu Státního plánu technického rozvoje "Mikrobiologie a patogeneza streptokokových nákaz a jejich následků". Pracovníkům ústavu byla rovněž udělena celkem 3 krát Reinsbergova cena České lékařské společnosti JEP. Během 50leté činnosti vyšlo z ústavu 6 monografií, 7 vysokoškolských učebnic a kolem 200 článků v odborných časopisech, mnohé vyšly v zahraničí. V letech 1996-1998 a 1999-2001 byl ústav řešitelem grantů IGA MZ ČR zabývajících se diagnostikou difuzního axonálního poranění u kraniocerebrálních poranění. V rámci Výzkumného záměru 3. LF UK "Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů", který je řešen od roku 1999, se ústav zaměřuje na studium mechanismu vzniku úrazů, bezprostřední příčinu smrti, přítomnost alkoholu a jiných návykových látek v krvi a na objektivizaci závažnosti úrazů. V současné době se ústav podílí na grantech ve spolupráci s katedrou biomechaniky ČVUT.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV