Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Ústav soudního lékařství ve Vinohradské nemocnici vznikl v roce 1952 při založení Lékařské fakulty hygienické UK, kdy roční počet pitev byl kolem 120 zemřelých. V současnosti se v ústavu provede mezi 650 - 700 pitev ročně a tím se úměrně zvýšil i počet vyšetření prováděných histologickou, toxikologickou a sérologickou laboratoří.

Byly zavedeny nejmodernější imunohistochemické metody. Toxikologická vyšetření jsou prováděna jak z důvodu diagnostických při podezření na otravu u osob hospitalizovaných ve  FNKV (screening drog, alkohol v krvi, karbonylhemoglobin, methemoglobin), tak pro forenzní účely, kdy je prováděno kompletní vyšetření včetně tělesných orgánů. Výrazně stoupl počet vyšetření se zaměřením na zjištění návykových látek. Ústav provádí vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi řidičů pro celou Prahu. Sérologická vyšetření (krev, sperma) slouží především k identifikaci biologických stop.

Prim. MUDr. Jiří Hladík

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV