Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

O klinice

Ústav soudního lékařství ve Vinohradské nemocnici vznikl v roce 1952 při založení Lékařské fakulty hygienické UK. Prvním přednostou ústavu se stal přední odborník prof. MUDr. Edvard Knobloch, který v roce 1945 zakládal Ústav soudního lékařství v Hradci Králové. V roce 1955 vyšla jeho monografie "Lékařská kriminalistika". Po jeho smrti v roce 1957 vedení ústavu převzal prof. MUDr. Stanislav Hájek, DrSc. Pod jeho vedením bylo v roce 1969 při ústavu založeno soudně lékařské oddělení Fakultní nemocnice. Od toho roku obě pracoviště, školské i zdravotnické, plnily úkoly jak výukové a vědecké, tak v oblasti léčebně preventivní péče. Monografie prof. Hájka "Trauma v soudně lékařské praxi", která vyšla v roce 1986, je první toho druhu a zaměření u nás. Dále v ústavu pracoval prof. MUDr. Zdeněk Gregora, DrSc., řadu let zástupce šéfredaktora časopisu Česko-slovenská patologie a soudní lékařství a vedoucí redaktor samostatné přílohy Soudní lékařství. Od r. 1986 do r. 2002 vedl ústav prof. MUDr. Jiří Štefan, DrSc., který na ústavu působil do roku 2015. Ústav se zaměřil na traumatologickou problematiku, především úrazy hlavy. Během 50leté existence se z ústavu postupně stalo moderní pracoviště. Bylo rozšířeno spektrum vyšetřovacích metod, počet pracovníků z původního počtu 7 se zvýšil na současných 14, z toho 5 lékařů a 3 vysokoškoláci – toxikologové a dále střední zdravotní pracovníci, pomocní zdravotní pracovníci a  technicko hospodářská pracovnice.

Ve své zdravotnické činnosti ústav spolupracuje s pracovišti FNKV, zvláště s Klinikou anesteziologie a resuscitace, chirurgickou, ortopedickou, neurologickou a popáleninové medicíny. Jsou prováděny pitvy osob zemřelých náhlou, neočekávanou nebo násilnou smrtí včetně sebevražd z obvodů Prahy 10, FNKV a z některých okresů Středočeského kraje (Benešov, Příbram). Rozsáhlá je dále činnost pro potřeby státních orgánů, především policie ČR, státních zastupitelství a soudů při posuzování mechanismu a závažnosti poranění u zraněných osob.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV