Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Pedagogická činnost ústavu představuje výuku patologie pregraduálního bakalářského studia zdravotní vědy, fyzioterapie, veřejné zdravotnictví  a ošetřovatelství a magisterského studijního oboru všeobecné lékařství 3. LF UK a postgraduální výchovu studentů doktorského  studijního programu.  

 

Vědeckovýzkumná činnost je soustředěna  v programu Univerzity Karlovy v Praze PRVOUK „Onkologie“ a na řešení grantových projektů, kde jsou pracovníci ústavu hlavními řešiteli, nebo spoluřešiteli. Navíc někteří pracovníci ústavu spolupracují s pracovišti některých významných vědeckých institucí (ústavy MZd a AV ČR).

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV