Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách Ústavu patologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Naleznete zde informace a aktualizované údaje o našem ústavu. Jsme ústavem, který se věnuje jak činnosti zdravotnické s oblastí bioptickou, cytologickou a nekrotickou, tak činnosti pedagogické a vědeckovýzkumné. Ústav patologie FNKV má dlouholetou tradici. Diagnostické činnosti, klinickému výzkumu a výuce mladých lékařů se věnujeme více než sto let let. Působila zde řada vynikajících odborníků, uznávaných nejen u nás, ale i v zahraničí. Tato tradice nás zavazuje k tomu, abychom navázali na dobrou práci našich předchůdců. Proto se plně věnujeme uspokojování požadavků a zájmů našich klientů, ať už jde o pacienty nebo doporučující lékaře či spolupracující zdravotnická zařízení

V případě potřeby se na můžete kdykoliv obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Prof. MUDr. Matěj Radoslav Ph.D.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV