Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Činnost Ústavu patologie

Činnost ústavu patologie jako pracoviště lékařské fakulty a fakultní nemocnice je tradičně rozdělena do tří hlavních směrů, které se vzájemně prolínají a tvoří tak jeden organický celek. Tyto směry představují zdravotnická činnost, výuka a činnost vědeckovýzkumná.

Zdravotnická činnost ústavu zahrnuje oblast nekroptickou, bioptickou a cytologickou. Úsek nekropsie zahrnuje provádění pitev (cca 450 ročně) a mikroskopického vyšetřování vzorků tkání odebraných při pitvách. Ústav provádí výhradně pitvy klinicky orientované, tj. zemřelých ve FNKV. Význam pitev se nijak nesnížil ani v dnešní době technických pokroků a moderních vyšetřovacích a zobrazovacích metod. Klinickopatologická analýza úmrtí podporuje etiopatogenetické kritické myšlení a přispívá k rozšíření diferenciálně diagnostického uvažování lékařů. Rozpoznávání neshod klinických a nekroptických diagnóz slouží nejen k individuálnímu poučení klinika, ale může být i námětem pro jeho odborného manažera. Mimořádně rozsáhlá je bioptická činnost ústavu. Počet vyšetřených bioptických excisí dosahuje v průměru 26 000, což představuje  60 000 preparátů ročně. Kromě běžných bioptických vyšetření, prováděných převážně pro pracoviště FNKV, slouží ústav jako superkonsiliární pracoviště s celorepublikovým záběrem především v oblasti patologie zažívacího traktu,  patologie mléčné žlázy, neuroendokrinních nádorů, nefropatologie  a dermatopatologie. V souladu s všeobecným trendem moderní patologie se v posledních letech výrazně zvyšuje počet imunohistologických vyšetření, která slouží jednak ke zpřesnění bioptické diagnostiky, jednak k detekci vybraných nádorových markerů, jejichž určení je klinickými pracovišti vyžadováno jako obligatorní součást vyšetření bioptického. Každoročně je  v ústavu provedeno 15 000  cytologických vyšetření,  především cytologie gynekologické.

 

Historie ústavu patologie k nahlédnutí ZDE (PDF; 35 kB).

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV