Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Centrální laboratoře se i zabývají pregraduální výukou magisterského studijního směru v českém a anglickém curriculu a bakalářských směrů Všeobecná sestra, Veřejné zdravotnictví a Dentální hygienistka v oborech Lékařská mikrobiologie a Klinická biochemie.

Výuka probíhá v rámci 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pracoviště se dále zabývá předatesteční přípravou a organizací atestací v oborech Lékařská mikrobiologie a Biochemie.

Pracoviště se zabývá výzkumnou činností v rámci spolupráce s jednotlivými klinikami FNKV.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV