Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Centrální laboratoře FNKV vznikly v září 2019 oddělením tehdejšího Ústavu laboratorní diagnostiky od 3. lékařské fakulty UK a převzaly laboratorní činnost původního Ústavu laboratorní diagnostiky. Vedením Centrálních laboratoří byla pověřena Mgr. Marcela Mikešová, kterou v září 2022 vystřídala MUDr. Veronika Němečková.

Původní Ústav laboratorní diagnostiky byl vytvořen 1. 7. 2012 sloučením čtyř bývalých jednotek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Ústavu biochemie a pathobiochemie, Ústavu lékařské mikrobiologie, Hematologické laboratoře Oddělení klinické hematologie a Imunologické laboratoře Oddělení alergologie a klinické imunologie) a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jeho vedením byl pověřen Doc.MUDr.Marek Bednář, CSc (2012-2014) a následně MUDr. Jan Špička, MBA (2014-2019), pod jehož vedením došlo k dynamickému rozvoji všech oborů laboratorní diagnostiky a pracoviště se zařadilo mezi špičková pracoviště v ČR. V roce 2014 se k původním čtyřem odbornostem připojil úsek laboratorní genetiky. Historie jednotlivých bývalých jednotek Ústavu laboratorní diagnostiky FNKV:

Samostatné oddělení klinické biochemie, první svého druhu v bývalé Československé republice, bylo zřízeno v roce 1951 péčí tehdejšího ředitele nemocnice primáře MUDr. Jana Konopíka. Prvním přednostou byl prof. MUDr. RNDr. Jan Opplt. Pracoviště bylo umístěno v pavilonu CH. Po rozšíření lékařské fakulty hygienické o teoretické obory byla zřízena katedra lékařské chemie a biochemie. Její součástí bylo i oddělení klinické biochemie (OKB). Prvním vedoucím katedry a současně přednostou OKB byl prof. MUDr. RNDr. Jan Musil, DrSc.. Od r. 1990 byl přednostou Ústavu biochemie a pathobiochemie Doc. MUDr. Petr Čechák, CSc. V roce 1994 byly k pracovišti přiřazeny imunobiochemické laboratoře KNM a v r.1997 laboratoře nemocnice Ministerstva vnitra v rámci jejího sloučení s FNKV. V roce 1996 bylo oddělení rozšířeno o úsek molekulární diagnostiky a v roce 1999 o úsek speciální genetické diagnostiky.

Ústav lékařské mikrobiologie vznikl spojením mikrobiologické diagnostické laboratoře Vinohradské nemocnice a výukového univerzitního sektoru. Provoz samostatného mikrobiologického oddělení nemocnice byl zahájen v r. 1955, o rok později byla založena katedra mikrobiologie při Lékařské fakultě hygienické. Prvním přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie byl Prof. MUDr. Jiří Sedlák, děkan fakulty v letech 1955-1957. Ve vedení Ústavu mikrobiologie se později vystřídala řada osobností, naposledy známý odborník v oblasti taxonomie bakterií a mechanizmů rezistence k antibiotikům prof. MUDr Jiří Schindler, DrSc. Od roku 1997 do roku 2012 byl přednostou ústavu Doc. MUDr Marek Bednář, CSc.

Historie hematologické a imunologické laboratoře je uvedena na stránce Interní hematologické kliniky resp. Oddělení alergologie a klinické imunologie.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV