Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

O klinice

Centrální laboratoře FNKV vznikly v září 2019 oddělením tehdejšího Ústavu laboratorní diagnostiky od 3.lékařské fakulty UK a převzaly laboratorní činnost původního Ústavu laboratorní diagnostiky. Vedením Centrálních laboratoří byla pověřena Mgr. Marcela Mikešová.

Původní Ústav laboratorní diagnostiky byl vytvořen 1. 7. 2012 sloučením čtyř bývalých jednotek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Ústavu biochemie a pathobiochemie, Ústavu lékařské mikrobiologie, Hematologické laboratoře Oddělení klinické hematologie a Imunologické laboratoře Oddělení alergologie a klinické imunologie) a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v jeho vedením byl pověřen Doc.MUDr.Marek Bednář, CSc (2012-2014) a následně MUDr. Jan Špička, MBA (2014-2019), pod jehož vedením došlo k dynamickému rozvoji všech oborů laboratorní diagnostiky a pracoviště se zařadilo mezi špičková pracoviště v ČR. V roce 2014 se k původním čtyřem odbornostem připojil úsek laboratorní genetiky. Historie jednotlivých bývalých jednotek Ústavu laboratorní diagnostiky FNKV:

Samostatné oddělení klinické biochemie, první svého druhu v bývalé Československé republice, bylo zřízeno v roce 1951 péčí tehdejšího ředitele nemocnice primáře MUDr. Jana Konopíka. Prvním přednostou byl prof. MUDr. RNDr. Jan Opplt. Pracoviště bylo umístěno v pavilonu CH. Po rozšíření lékařské fakulty hygienické o teoretické obory byla zřízena katedra lékařské chemie a biochemie. Její součástí bylo i oddělení klinické biochemie (OKB). Prvním vedoucím katedry a současně přednostou OKB byl prof. MUDr. RNDr. Jan Musil, DrSc.. Od r. 1990 byl přednostou Ústavu biochemie a pathobiochemie Doc. MUDr. Petr Čechák, CSc. V roce 1994 byly k pracovišti přiřazeny imunobiochemické laboratoře KNM a v r.1997 laboratoře nemocnice Ministerstva vnitra v rámci jejího sloučení s FNKV. V roce 1996 bylo oddělení rozšířeno o úsek molekulární diagnostiky a v roce 1999 o úsek speciální genetické diagnostiky.

Ústav lékařské mikrobiologie vznikl spojením mikrobiologické diagnostické laboratoře Vinohradské nemocnice a výukového univerzitního sektoru. Provoz samostatného mikrobiologického oddělení nemocnice byl zahájen v r. 1955, o rok později byla založena katedra mikrobiologie při Lékařské fakultě hygienické. Prvním přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie byl Prof. MUDr. Jiří Sedlák, děkan fakulty v letech 1955-1957. Ve vedení Ústavu mikrobiologie se později vystřídala řada osobností, naposledy známý odborník v oblasti taxonomie bakterií a mechanizmů rezistence k antibiotikům, prof. MUDr Jiří Schindler, DrSc. Od roku 1997 do roku 2012 byl přednostou ústavu Doc. MUDr Marek Bednář, CSc.

Historie hematologické a imunologické laboratoře je uvedena na stránce Interní hematologické kliniky resp. Oddělení alergologie a klinické imunologie.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV