Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Ambulance pracovního lékařství

Ordinační hodiny:

Pondělí        7:00 - 14:00 hod.
Úterý            7:00 - 15:00 hod.
Středa          7:00 - 15:00 hod.
Čtvrtek         7:00 - 15:00 hod.
Pátek            7:00 - 13:00 hod.


Objednání na telefonním čísle: +420 267 162 670, osobně nebo online: www.objednavky.fnkv.cz.

Ambulance mimo jiné zajišťuje:

 • pracovnělékařskou službu (prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné), prohlídky pracovišť, poradenství o zdravotních rizicích na pracovišti a návrhy na jejich minimalizaci, analýzu pracovního rizika pro účely kategorizace práce
 • odborné lékařské vyšetření a hodnocení zdravotní způsobilosti k práci
 • prohlídky pro speciální účely (řízení motorových vozidel, potravinářské průkazy apod.)
 • očkování v případě potřeb pro konkrétní pracovní zařazení

Vyšetření pro pracovníky v riziku:

 • laboratorní (biochemické, hematologické a další)
 • spirometrické
 • pletysmografické vyšetření včetně chladového testu
 • EKG
 • variabilita srdeční frekvence

*) Pletysmografické vyšetření a chladové testy jsou také prováděny jako vyžádané  vyšetření jinými poskytovateli pracovnělékařských služeb zejména pro zaměstnance pracující v riziku vibrací přenášených na horní končetiny.

Klinika spolupracuje s ostatními pracovišti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a proto je možné jejímž prostřednictvím zajistit i další vyšetření v rámci této nemocnice, například:

 • oční vyšetření
 • audiometrické vyšetření včetně výpočtu ztrát sluchu dle Fowlera
 • RTG vyšetření
 • celotělová body pletysmografie
 • magnetická rezonance

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV